Matkailuyritysten riskienarvioinnin ja kriisinhallinnan konseptointi osana strategista johtamista (Matrix 1)

Riskienhallinta toimintaympäristössä

Riskienhallinta ei ole pelkästään yrityksen sisäistä toimintaa. Jotta se olisi vaikuttavaa, on riskienhallinnan tapahduttava verkostoissa ja matkailun arvoketjussa. Siinä osallisina ovat niin yrityksen johto, henkilöstö kuin asiakkaat, alihankkijat ja verkostot, ja kaikki tapahtuu laajemman toimintaympäristön sisällä. Muutokset ja toiminta yhdessä vaikuttaa myös toisiin. 

Riskienhallinta liiketoiminnan osana

Riskienhallinnan prosessin ja toimintaympäristön lisäksi on riskienhallintaa tehtävä systemaattisesti. Tästä syystä se on hyvä sitoa yrityksen vuosikelloon, ja sijoittaa yritykselle soveltuviin vuosikellon kohtiin eri riskienhallinnan vaiheen. Tässä esimerkissä on matkailuyritys, jonka toiminta vahvasti painottuu talvikauteen, ja riskienhallinnan toimet on mukautettu sesongin mukaisesti yrityksen vuosikelloon 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eeva Helameri, eeva.helameri@lapinamk.fi, +358 (0) 40 6195662 

Asiantuntija Pasi Satokangas, pasi.satokangas@lapinamk.fi, +358 (0)40 7054976

Asiantuntija Sari Nisula, sari.nisula@lapinamk.fi,