Oppimisen apuvälineitä

Erilaiset oppimisvaikeudet tai vaikkapa vähäinen lukeminen voivat haitata lukemista. Sujuvaa ja ymmärtävää lukutaitoa voi kuitenkin harjaannuttaa harrastamalla lukemista tai kuuntelemalla luettuja tarinoita. Lisäksi on olemassa monia lukemista ja kirjoittamista helpottavia ja sujuvoittavia keinoja sekä teknisiä apuvälineitä. Tutustu myös Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen ja Lapin korkeakoulukuraattoreiden, 14.10.2021 järjestetyn, Lukiapuvälinetyöpajan nauhoitteeseen. Lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineet ​Lukiviivaimet ja … Jatka artikkelin Oppimisen apuvälineitä lukemista