PiHaTTo

(PiHaTTo) -hankkeessa keskitytään tarkastelemaan työelämässä/työssä oppimista hajautetusti toimivassa työyhteisössä ja organisaatiossa, joissa tietotyöläiset työn luonteesta johtuen tekevät lisäksi työtä eri paikoissa.

Projektilla haetaan ratkaisua mm. mitä ovat toimivat hajautetun työn tekemisen mallit, minkälainen toiminta tukee työssä tapahtuvaa oppimista ja kuinka hajautetun työn tekemistä ja siinä oppimista voidaan tukea yhteisöllisten verkkovälineiden käytöllä hajautetussa korkeakouluorganisaatiossa. Keskeinen kysymys on myös, että kuinka työn tekemistä ja siinä oppimista tuetaan ja johdetaan tämän tyyppisessä työskentely-ympäristössä.