YRITYSKAUPPAA with a human touch

Yrityskauppa, siinäpä aihetta kerrakseen! Projektiryhmämme keskittyy yrityskaupassa henkilökunnan huomioimiseen prosessissa. Yritämme saada aikaan kuvatehosteisen käsikirjan sarjakuvamaisesti kuvitettuna. Haasteellista, mutta lopputulos voi olla jotain uutta ja mielenkiintoista.

Kun iso yritys ostaa pienemmän version, on helppo kuvitella isojen pomojen keskittyvän kaupassa siihen, että homma hoituu mahdollisimman edullisesti, nopeasti ja ns. kivuttomasti. Usein kustannustehokkuuden maailmassa pienemmälle huomiolle jää yritysten henkilöstö. Jotta yrityskauppa voisi pitää kaikin puolin onnistuneena, kuvaan astuu inhimillisyys. Mitä inhimillisyydellä tarkoitetaan yrityskaupan yhteydessä? Mielestäni se on ihmisten kohtelua yksilönä, kuuntelemista, toiveiden ja odotusten huomioonottamista ja säännöllistä viestintää integraation eri vaiheissa.

Mietitäänpä tilannetta, jossa työskentelet tilitoimistossa kirjanpitäjänä. Tilitoimisto on pieni, asiakaskunta tuttu, tiivis työyhteisö ja vakiintunut työnjako. Elämä hymyilee ja kaikki on tasaisen varmaa. Tiedät mitä odottaa jokaiselta työviikolta ja hyvin ansaitsemasi palkka kokemusvuosilisineen takaa asuntolainalyhennyksen maksun kuukausittain. Sitten saapuu päivä, jolloin elämäsi mullistuu. Saapuu tieto, että yritys, jolle olet työskennellyt vuosikausia, myydään suurelle tilitoimistoyritykselle. Mutta ei hätää! Työpaikkasi on turvattu. Sinulle kerrotaan, että vain toimipaikkasi vaihtuu ja työyhteisösi kasvaa. VAIN!! Shokki iskee, ahdistaa ja epävarmuus tulevaisuudesta painaa päälle. Päässä pyörii kysymyksiä. Keneltä saat tietoa, kelle puhua ja kehen luottaa? Kuunnellaanko sinua ja toiveitasi? Kuunteleeko kukaan?

Tähän kohtaan tulee sitten yrityskaupan onnistumisen ratkaisevia hetkiä: luodaan yhteys ostettavan yrityksen henkilökuntaan ja rakennetaan molemminpuolinen luottamus. Miten johdon tulee tilanteessa toimia? Tässäpä muutamia mietelmiä asiasta:

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN JA VIESTINTÄ

Luottamuksen rakentaminen on hyvä aloittaa yrityskaupan alkumetreistä alkaen. Se, millä tavalla työntekijät saavat tiedon tulevasta yrityskaupasta, on tärkeää. On hyvin oleellista, että tieto saadaan ensi kädessä työnantajalta sekä tulevalta työnantajalta tai tämän edustajalta. Eipäs anneta ulkopuolelta tulevien huhujen pilata ilmapiiriä ennen kuin koko prosessi on edes alkanut!

Ostajayrityksellä on hyvä olla homma hanskassa alusta alkaen. Pohjana on hyvä olla viestintäsuunnitelma, jota noudattamalla on luottamuksen rakentaminen paremmalla pohjalla. Viestinnän tulee olla säännöllistä ja mielellään kasvokkain tapahtuvaa. Tilanteessa pintaan nousee kysymyksiä, kuten miksi yrityskauppa tehdään, sen seuraukset ja mikä pysyy samana ja mikä muuttuu. Vastauksiin on parempi varautua, sillä tyhjät puheet huomataan hyvin helposti. Kaikilla on omat odotukset ja toiveet tilanteessa. Kuunteleminen nousee kunniaan.

Kun henkilöstölle esitetään integraatiosuunnitelma, tuo se selvyyttä tilanteeseen ja työntekijät tietävät mitä tapahtuu yrityskaupan eri vaiheissa. Otetaan henkilökunta mukaan, jotta homma etenee hyvässä yhteishengessä!  http://www.administer.fi/onnistunut-yrityskauppa-huomioi-henkiloston-5-tarkeaa-askelta/

Luottamuksen rakentamista kuuntelemalla työntekijää yksilönä.

AVAINHENKILÖIDEN SITOUTTAMINEN

Avainhenkilöt, ne yrityksen korvaamattomat raatajat, hallitsevat yrityksen vastuualueet kuin omat taskunsa. Heidät on saatava yrityskaupan puolelle heti. Vaarana on heidän menettämisensä ja ties vaikka samalla muutama asiakaskin hylkäisi samassa rytäkässä. Sitouttamista on tarjolla laidasta laitaan henkisestä motivoinnista rahalliseen. On jokaisen yrityksen oman harkinnan varassa, mikä on se juttu, joka saa avainhenkilön jäämään. https://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/avainhenkil%C3%B6iden-sitouttaminen-ja-liiketoiminnan-kehitt%C3%A4minen-1.2099635

Avainhenkilöihin kannattaa panostaa.

ROOLIT JAKOON JA HENKILÖSTÖN MOTIVOINTI

Yrityskauppa mullistaa kummankin yrityksen henkilöstön roolijaon. Toiset työtehtävät muuttuvat turhiksi ja toisaalta luodaan uusia tilalle. Henkilöstö tarvitseekin heti alkuun varman tiedon omasta tulevasta työroolistaan uudistuneessa yrityksessä.

Pienessä yrityksessä henkilöstön kehittymis- ja ylenemismahdollisuudet ovat rajalliset. Ison yrityksen onkin hyvä tuoda esille integraation tuomat mahdollisuudet uralla etenemiseen. Toki on mahdollisuus palkan korotuksiin ja luontoisetujen tuomiseen houkuttimiksi. Henkilökuntaan olisi joka tapauksessa paikallaan luoda positiivinen ja yhtä köyttä vetävä yhteishenki. https://www.forbes.com/sites/vickvaishnavi/2013/08/14/keeping-employees-motivated-through-transition/#4443510737e1

KAHDEN ERILAISEN YRITYSKULTTUURIN KOHTAAMINEN

Yrityskaupan toteuduttua kohtaavat kaksi erilaista yrityskulttuuria. Yrityskulttuurit rakentuvat yrityksien sisällä johdon toimien ja esimerkkien innoittamana. Yrityskulttuuri koostuu mm. yrityksen arvomaailmasta, visiosta, strategiasta ja toimintatavoista. Kun iso yritys ostaa pienen, isompi yritys on valta-asemassa. Onko siis pienen sopeuduttava suuremman yrityksen kulttuuriin? Voisiko johto ohjata integraatiota tavalla, jolloin yritysten erilaisuus täydentäisi toisiaan? Sitä voisi kutsua idealliseksi tilanteeksi. Ostajayrityksen johdon olisikin hyvä tutustua tarkkaan ostettavan yrityksen yrityskulttuuriin jo ennen integraatiota. Tutustu mielenkiintoiseen linkkiin yrityskulttuurin hyödyntämisestä liiketoiminnassa: https://www.toinenmielipide.fi/yrityskulttuuri-tarkein-erottautumistekijasi/

”RAKASTU”

All we need is love. Lopuksi hyvän mielen tuova blogi erään yrityskaupan käyneen kokemuksesta. https://blogi.mpy.fi/yrityskaupassa-t%C3%A4rkeint%C3%A4-on-rakastumissuunnitelma

Kiitos ja kumarrus.