Sport Business Lapland

Urheilijoille, valmentajille sekä seura- ja järjestötoimijoille suunnattu urheiluliiketoiminnan koulutus käynnistyy syksyllä 2020 AMK-opintoina.

 

Vie osaamisesi uudelle tasolle

Lapin ammattikorkeakoulu ja Santasport Lapin Urheiluopisto käynnistävät urheiluliiketoiminnan Sport Business Lapland -koulutuksen. Syksystä 2020 alkaen tarjonnassa on AMK-opintoja ja keväästä 2021 lyhytkoulutuksia.

Urheilu- ja liikuntatoimijoille suunnattu maksuton koulutus sisältää konkreettisia työkaluja toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen arjen haasteiden ratkaisemiksi.

Digitaalisuus

Digitaalisuus tuo haasteita, mutta luo myös mahdollisuuksia. Koulutus antaa valmiuksia käyttää digitaalisia työkaluja ja menetelmiä seura- ja urheilutyössä.

Vastuullisuus

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös urheilussa. Koulutus vahvistaa kykyä arvioida vastuullisuuden merkitystä urheilu- ja liikuntaorganisaatiossa.

Ajankohtaisuus

Asioiden tekeminen uudella tavalla on poikkeustilanteen myötä korostunut entisestään. Koulutus tarjoaa tietoa, osaamista ja ratkaisuja erityisesti urheilu- ja liikunta-alan ajankohtaisiin haasteisiin.

Syksy 2020, AMK-opinnot

Urheilijasta brändiksi (5 op)

Opinnot antavat sinulle valmiudet oman brändin johtamiseen.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • tunnistaa ja soveltaa markkinoinnin perustekniikoita henkilöbrändäyksessä
  • nimetä oman ydinosaamisen
  • asettaa tavoitteita ammatillisen osaamisen esiintuomiseen
  • suunnitella tavoitteellista ja mitattavaa verkkoviestintää
  • hyödyntää digitaalisia viestintäympäristöjä ammatillisten verkostojen kehittämisessä

Ajankohta: vkot 39-46

Vastuullinen
valmentaminen (5 op)

Opinnot antavat sinulle valmiudet toimia vastuullisesti urheilun ja liikunnan nykyaikaisessa toimintaympäristössä.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

  • käyttää digitaalisia työkaluja valmennuksen ja vuorovaikutuksen tukena
  • tunnistaa vastuullista valmentamista koskevan keskeisen sääntelyn
  • soveltaa sääntelyä urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa erityisesti turvallisuuden näkökulmasta

Ajankohta: vkot 43-47

Toiminnan johtamisen ajankohtaiset taloushaasteet (5 op)

Opinnot vahvistavat valmiuksiasi toiminnan johtamiseen talouden tunnuslukujen avulla.

Ajankohta: vkot 45-50

Huom! Tarkempi opintojakson sisältökuvaus julkaistaan syksyllä.

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle koulutus on suunnattu?

Maksuton koulutus on suunnattu liikunta- ja urheilutoimijoille, jotka haluavat tehostaa ja uudistaa toimintaansa. Koulutuksen kohderyhmän muodostavat urheilijat, valmentajat sekä seura- ja järjestötoimijat. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää urheilijan, valmentajan tai seura-/järjestötoimijan roolissa toimimista koulutuksen aikana. Korkeakoulututkintoa tai aiempia liiketalouden opintoja ei osallistujilta vaadita. 

Kuinka monta opiskelijaa valitaan?

Syksyllä 2020 AMK-opintoihin valitaan 20 hakukriteerit täyttävää hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja kolme hakijaa varalle.

Milloin saan tiedon, onko minut valittu?

Syksyn 2020 AMK-opintoihin ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen 4.9. mennessä. Paikka tulee vastaanottaa 8.9. mennessä. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä 10.9. mennessä.

Milloin opinnot käynnistyvät?

Syksyllä 2020 monimuoto-opetuksena järjestettävät AMK-opinnot käynnistyvät 14.9. orientoivilla opinnoilla.

Voinko suorittaa kaikki tai vain yksittäisiä opintojaksoja?

Syksyn 2020 opintojaksojen teemat on suunniteltu vahvistamaan monipuolisesti urheilu- ja liikuntatoimijoiden liiketalouden osaamista. Opintojaksojen sisällöt sopivat niin urheilijalle, valmentajalle kuin seura-ja järjestötoimijalle. Suositeltavaa siis on, että suoritat kaikki opintojaksot. Opinnot on aikataulutettu siten, että pystyt suorittamaan ne kaikki syksyn aikana. Voit toki suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja. 

Ennen opintojaksojen alkua, sinun tulee suorittaa myös orientoivat opinnot. Orientoivat opinnot perehdyttävät sinut muun muassa verkko-oppimisympäristöön.

Pystynkö suorittamaan koulutuksen, vaikka olen töissä?

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. AMK-opinnot ovat monimuotoisia verkkototeutuksia, johon ei syksyn 2020 aikana sisälly lähipäiviä. Verkossa toteutettavia kontaktikertoja on keskimäärin 1-2 kertaa viikossa, pääasiassa iltaisin. Tämän lisäksi sinun on varattava aikaa itsenäiseen opiskeluun.

Koulutuksessa korostuu liikunta- ja urheilualan tehtävissä toimivien välinen verkostoituminen, joten kontaktikerroille osallistuminen on erittäin tärkeää. Mikäli et jostain syystä pääse osallistumaan jokaiselle kerralle, voit katsoa myöhemmin tallenteen.

Onko minulle hyötyä näistä opinnoista, jos hakeudun myöhemmin suorittamaan AMK-tutkintoa?

Syksyn 2020 opinnot ovat NQF6-tasoisia eli vastaavat tasoltaan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja. Voit siis sisällyttää kyseisiä opintoja Lapin AMKin tutkintokoulutuksiin esimerkiksi opiskellessasi liikunnaohjaajaksi (AMK) tai tradenomiksi (AMK).

Kiitos hakijoille!

Ilmoittautuminen syksyn 2020 AMK-opintoihin on päättynyt 31.8.2020. Kiitos kaikille hakijoille!

Opintoihin ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse  4.9.2020 mennessä. Paikka tulee vastaanottaa 8.9. mennessä. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä 10.9. mennessä.

Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja vastaamme sinulle pikimmiten. 

Lisätietoja

Jenni Kemi
jenni.kemi(a)lapinamk.fi
040 482 9434

Kaisa Pyykkönen
kaisa.pyykkonen(a)lapinamk.fi
044 478 0253