Yritysoston yhteydessä tapahtuva arvonmääritys. Mitä erilaisia vaiheita se pitää sisällään ja mitä käytännön asioita arvonmäärityksessä pitää ottaa huomioon? Projektiryhmässä päädyimme kyseiseen aihealueeseen tarkoituksenamme tehdä asiantunteva tietopankki, joka helpottaa arvonmäärityksessä käsiteltävien aiheiden avaamista kuulijakunnalle, eritoten kohderyhmille, joille yritysosto ja arvonmääritys on ajankohtaista.

Henkilökohtaisesti minulle arvonmäärityksen laajuus ja siihen liittyvät eri vaiheet hieman järisyttivät ruusuista todellisuuttani. Ei kai se nyt noin hankalaa voi olla? Iso menestyvä yritys, jolla vähän massia päällä. Sen kun menee ja ostaa pienemmän yrityksen pois ja laajentaa omaa pelikenttää? Vaan eihän se nyt näin yksinkertaista ole. Myönnettäköön, että tiedostin kyllä arvonmääritykseen liittyvän eri tekijöitä, mutta en sen laajuutta ja haastavuutta. Tämän vuoksi aihe sopii minulle ja koko projektiryhmälle kuin nenä päähän, koska aiheeseen liittyvä tiedonhaku, arvonmäärityksen haastavuus ja podcastien avulla tapahtuva tietopläjäys todellakin maksimoi oppimisprosessia.

Lähdin itse tutkailemaan, miten pienten ja keskisuurten yritysten arvoa määritellään ja niihin on kaksi eri tapaa; tuottoarvo ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla.  Toki arvonmäärityksessä on lukemattomia eri tapoja, mutta nämä kaksi mallia on kuitenkin hyvä olla hanskassa.

 

 

Tuottoarvo

Tuottoarvolla tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon yritys tulee seuraavina vuosina tuottamaan uuden omistajan hallussa. Tätä varten lasketaan yrityksen realistinen tulosennuste, jossa lasketaan tulevat tuotot yhteen esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta. Saatu summa on yrityksen arvo tuottoarvolla mitattuna.

Tuottoarvoa laskettaessa otetaan huomioon yrityksen tilanne, mitä toimialaa yritys edustaa ja minkälaiset ehdot saatavilla olevassa rahoituksessa on. Nyrkkisääntönä pätee, että yrityksen ostaja ostaa aina tulevaisuutta, joten yrityksen arvo pitää määritellä tulevaisuuden eikä menneisyyden perusteella.

Yrityskaupassa on lähes aina mukana eri rahoittajia ja Finnvera, koska kukaan ei yleensä osta toista yritystä omilla rahoilla. Yrityksen ostossa yleensä takaisinmaksuajat ovat 2 – 4 vuotta ja maksimissaan 5-6 vuotta. Jos takaisinmaksuaika veisi esimerkiksi 8 vuotta, niin rahoitusta ei yleensä saa ja näin ollen yrityksen ostoa ei tapahdu.

Tuottoarvon laskennan pohjana toimii menneet tuloslaskelmat. Tässä on olemassa pelivaraa siis molemmin puolin myyjällä ja ostajalla, koska ns. yhtä totuutta ei ole, vaan useita samanaikaisesti. Siksi esimerkiksi yrityskaupan ohessa kannattaa pyytää asiantuntija määrittelemään yrityksen arvo ja tällöinkin asiantuntija antaa arvohaarukan yrityksen arvoksi.

 

Substanssiarvo

Substanssiarvolla taas tarkoitetaan usein yrityksen minimihintaa. Arvonmäärityskeinona substanssiarvo on yksinkertaisempi ja helpompi tuottoarvoon verrattuna. Substanssiarvon saa helpoiten laskettua vähentämällä taseen viimeisestä luvusta kaikki velat. Substanssiarvo on siis yrityksen oma velattoman varallisuuden määrä. Kuitenkaan yrityskauppatilanteessa ei käytännössä näin helpolla päästä, vaan tämä vaatii paljon oikaisuja, kuten myytävien omaisuuserien esimerkiksi kiinteistöjen ja sijoitusten käyvät eli markkina-arvot.

Yleensä menestyvällä yrityksellä tuottoarvo ylittää substanssiarvon ja tällöin yritysostossa on lähtökohtana tuottoarvomalli, eli ostaja ostaa ne tulevaisuuden tuotot. Jos tilanne on kuitenkin päinvastainen, niin silloin ollaan vaikeassa tilanteessa, jos yrityksessä ei ole mitään ylimääräistä, joka voitaisiin jättää pois. Tällöin yrityksen ostohinta voi olla sen verran suuri, ettei kauppoja saada syntymään.

 

Yrityksen arvonmääritykseen liittyy kuitenkin erittäin paljon muitakin tekijöitä, kuin pelkästään yllämainitut menetelmät. Projektimme tuo kuitenkin monipuolisesti eri näkökulmia ja malleja esille ja näin myös kuulijakunta pystyy omaksumaan ja lisäämään omaa oppimistaan ja tietoaan arvonmäärityksen menetelmistä.

Tulemme julkaisemaan projektimme ensimmäisen podcastin ensiviikolla, joten kannattaa ehdottomasti merkitä kalenteriin ylös!

 

Lähteet: https://www.yrityskaupat.net/fi/ohjeita-yrityskauppaan/yrityksen-arvo/yrityksen-arvonmaaritys/

Niko/Tuohigroup