Aluetoimijaverkosto

LUC-aluetoimijaverkosto on tärkeässä osassa koulutustarpeiden tunnistamisessa alueilla. Aluetoimijaverkoston muodostavat aluetoiminnassa tiiviisti mukana oleva opetus- ja TKI-henkilöstö. Verkoston tehtävänä on välittää esille nousseita koulutus- ja kehittämistarpeita verkoston tietoon ja toisaalta välittää alueelle tietoa korkeakoulukonsernin osaamisalueista.

aluetoimijat