Maakuntakorkeakoulu

Lapin maakuntakorkeakoulu yhdistää korkeakoulujen osaamisen ja Lapin seutukuntien tarpeet koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi. Alueen tarpeisiin räätälöityjä, osaamisen kehittämiseen tähtääviä palveluja tuottavat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin kesäyliopisto sekä Lapin yliopisto. Näiden korkeakoulujen tiiviillä yhteistyöllä edistetään koulutustarjonnan monipuolisuutta ja aluellista kattavuutta sekä vältetään turhaa päällekkäisyyttä koulutustarjonnassa ja markkinoinnissa.

Maakuntakorkeakoululla ei ole erillistä toimipistettä, vaan kyseessä on toimiva ja yhteistyökykyinen verkosto, joka koostuu korkeakouluista ja seutukuntien osaamisen kehittämisen vastaavista toimihenkilöistä.

Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke

Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hankkeessa ajantasaistetaan seutukunta- ja kuntakohtaiset osaamis-, kehittämis- ja tutkimustarpeet. Hankkeen tuloksena syntyy päivitetyt Lapin seutukuntien ja kuntien osaamisstrategiat. Tavoitteena on myös lisätä systemaattista vuorovaikutusta seutukunnan ja korkeakoulujen toimijoiden välille ja kehittää maakuntakorkeakoulun toimintamuotoja.

logojono_2015

Lisätietoa Maakuntakorkeakoulun toiminnasta

Yhteystiedot

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut:

Antti Koski
Koulutus- ja kehitysjohtaja
040 736 8481
antti.koski(at)ulapland.fi

Ala-Poikela Anna
Suunnittelija
040 4844 496
anna.ala-poikela(at)ulapland.fi

Lapin ammattikorkeakoulu:

Anu Pruikkonen
Palvelupäällikkö
040 556 4632
anu.pruikkonen(at)lapinamk.fi

Kirsi Saloniemi
Projektisuunnittelija
050 314 6486
kirsi.saloniemi(at)lapinamk.fi