Lapin Materiaalipankki | Arto Komulainen / Lapland Pictures

Arctic Sport -verkostossa tuodaan yhteen Lapin liikunta-alan toimijat sektorirajat ylittäen ja viedään yhteistyöllä Lappia eurooppalaisille foorumeille. Tarkoitus on tukea kapasiteettia toimia alueellisessa yhteistyöverkostossa ja kansainvälisissä verkostoissa tulevalle ohjelmakaudelle valmistauduttaessa. Toiminnalla halutaan edistää alan yrittäjyyttä, osaamista, uusien innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä sekä samalla vahvistaa lappilaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa. Alueellinen yhteistyö luo pohjan kansainväliselle yhteistyölle, jolla laajennetaan alan alueellista osaamis- ja rahoituspohjaa ja parannetaan lappilaisten mahdollisuuksia kansainvälisillä liikunnan ja urheilun sektorilla. Arctic sport-verkostossa mukanaolo on vaatinut ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen ja nämä periaatteet ohjaavat toimintaa myös tässä hankkeessa.

Arctic Sport uutiskirjeet

Hei lappilainen liikunta-alan kehittäjä tai aktiivi!

Arctic Sport -uutiskirjeessä jaetaan tietoa liikunta-alan kehityksestä Lapissa ja muualla. Voit tilata tämän uutiskirjeen saadaksesi säännöllisen tietopläjäyksen tästä.

Jos haluat omia juttujasi tuleviin uutiskirjeisiin ole yhteydessä petteri.pohja@lapinamk.fi

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received

Arctic Sportin väki tapasi Suomen naisten jääkiekko maajoukkueen päävalmentajan Juuso Toivolan. Haastattelussa käytiin läpi 2022 Pekingin talviolympilaisten jännittäviä käänteitä ja Juuson tulevaisuuden näkymiä. Lue haastattelu täältä.