Lapin Materiaalipankki-Juha Kauppinen

Arctic sport -verkoston toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen -hankkeessa tarkoituksena on hyödyntää aluekehityksessä urheilu- ja liikuntateeman kasvua. Lappilaista liikuntaa ja urheilua rahoitettu nykyisellä EU-ohjelmakaudella yli 10 miljoonalla ja teeman kasvupotentiaali on suuri. Tätä varten on perustettu Arctic sport-verkosto (https://arcticsmartness.eu/arcticsport/). Se on lappilainen alueellinen yhteistyöalusta eurooppalaisesta S3 ClusSport-verkostosta ja sen kautta eurooppalaisen kontekstin toimet ja aloitteet jalkautuvat Lappiin. Usealla muullakin S3-kumppanilla on tällainen alueellinen platform. Vastaavasti Lapin toimijat pääsevät Arctic sport-toiminnan kautta mukaan eurooppalaiseen tki-kehittämiseen.

Lappiin liittyen on runsaasti esitetty kiinnostusta nimenomaan urheilun ja liikunnan alueella 2010-20-luvuilla. Tästä indikaattorina ovat useat aloitteet, joihin on jo nykyisillä toimilla kyetty vastaamaan. Tarkoitus on kyetä vastaamaan niihin myös tulevaisuudessa, johon tällä hankehakemuksella luodaan kapasiteettia. Hankkeella luodaan kapasiteettia myös toiminnalle koko 2021-2027 ohjelmakaudella, ja sen jatkolle, ja edelleen, hankkeen avulla voidaan viedä alueen yrityksiä eurooppalaiselle tasolle ja viedään ylipäätänsä uusia alueen toimijoita hyötymään EU-yhteistyöstä ja kansainvälisestä rahoituksesta. Teemoina esitetyissä yhteistyöpyynnöissä ovat olleet esimerkiksi kestävä lumiosaaminen, oppimis- ja innovaatioympäristöt sekä osallisuustoimenpiteet liikunnassa ja urheilussa.

Arctic sport-verkoston kumppanit

Arctic sport-verkoston kumppaneita ovat Lapin kunnat ja niissä toimivat urheilu- ja liikunta-alan yritykset ja urheiluseurat. Verkoston jakelussa on noin 100 vastaanottajaa hankkeen toteutusvaiheessa.