Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa
– Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä lappilaisten matkailueläinten hyvinvointiin

Eläinmatkailun merkitys Lapissa

“Animal-based Tourism Services in Lapland” -raportissa kerrotaan eläinmatkailun merkityksestä Lapissa. Siitä on koostettu myös keskeiset tulokset esittävä infograafi.

 

Lapin matkailijoiden käsitykset eläinmatkailusta

“Lapin matkailijoiden käsityksiä eläinmatkailusta” -raportin tiedot perustuvat selvitykseen, jossa kartoitettiin Lapin matkailijoiden kulutustottumuksia, heidän asenteitaan eläimiä ja eläinmatkailua kohtaan sekä vastaajien taustatekijöiden vaikutusta näihin tekijöihin. Siitä on koostettu myös keskeiset tulokset esittävä infograafi.