Kuva: Lapin materiaalipankki, Markus Kiili

Lapissa harjoitettava porotalous perustuu pääosin lihantuotantoon ja vapaaseen luonnonlaitumien hyödyntämiseen. Porotilat ja matkailuyritykset hyödyntävät kuitenkin poroja myös matkailijoille tarjottavissa ohjelmapalveluissa.

Porojen ympärivuotinen tarhaus on perinteistä poronhoitoa vähemmän tunnettua. Matkailuporon kouluttaminen on pitkäaikainen prosessi. Matkailuporoja tarhataankin usein niiden kesyyden ja arvokkuuden vuoksi, jotta vältytään liikenne-, ja petovahingoilta. Matkailun parissa työskentelevät porot ovat useimmiten härkiä, eli sukua jatkamattomia urosporoja.

Perinteistä poronhoitoa on tutkittu paljon niin Suomessa kuin ulkomailla. Hyvien käytänteiden kokoaminen työkäytössä olevien porojen ympärivuotisesta hoidosta turvaa entistä paremmin matkailuporojen hyvinvoinnin.

Lappilainen matkailuyrittäjä huolehtii työkaveristaan!

Porotilayritykset