2. Green Care -toimintaympäristöt 5 opintopistettä

Tiedätkö millainen on hyvä toimintaympäristö Green Care -palveluiden toteuttamiseksi? Miten ympäristö näyttäytyy asiakkaan silmin ja miten se tukee asiakkaan tavoitteita? Minkälaisessa ympäristössä sinun olisi hyvä työskennellä? Toimintaympäristöt opintojaksolla löydät vastauksia näihin kysymyksiin ja saat uusia näkökulmia erilaisista ympäristöistä Green Care -palveluiden osana. Lisäksi opit analysoimaan ympäristöjä käytettävyyden näkökulmasta. Opintojakso tarjoaa osaamista toimintaympäristön muokkaamiseen asiakkaan, toiminnan ja palvelun tavoitteiden mukaisesti.

Opintojakson sisältö

 • Orientaatio
 • Fyysinen ympäristö
 • Sosiaalinen ympäristö
 • Ympäristön analyysi ja muokkaaminen

Osaamistavoitteet

 • Osaa nimetä ja määritellä erilaisia Green Care- toimintaympäristöjä.
 • Osaa selittää ja jäsennellä Green Care- toimintaympäristöihin liittyvät käsitteet.
 • Osaa selittää fyysisen ja sosiaalisen Green Care toimintaympäristön vaikutuksia hyvinvointiin ja osaa soveltaa em. tietoa toimintaympäristön suunnitteluun/muokkaamiseen huomioiden asiakkaan tarpeet
 • Osaa soveltaa tietoa Green Care -toimintaan liittyvistä palvelujärjestelmistä ja lainsäädännöstä sekä kestävän kehityksen periaatteista Green Care toimintaympäristöä suunnitellessaan/muokatessaan.
 • Osaa soveltaa ja yhdistelee tietoa Green Care toimintaympäristöjen reunaehdoista kuten ympäristövastuullisuudesta, esteettömyydestä ja käytettävyydestä suunnitellessaan ja muokatessaan Green Care toimintaympäristöä ja asiakkaan tarpeisiin
 • Osaa käyttää toimintaympäristön analysointiin tarkoitettuja työkaluja suunnitelleessaan muokkaus- ja ratkaisuehdotuksia asiakastarpeisiin.

Yleiset osaamistavoitteet:

 • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista

Opintojakson laajuus 

 • 5 op (135h)
 • Kuormittavuus 22,5 h / viikko
 • Taso EQF 6

Opintojakson aikataulu 

 • Opintojakso 19.9. – 4.11.2016
 • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 12.9.2016
 • Lähipäivä 3.11.2016
 • Läsnäoloa vaativat verkko-opiskelut 26.9.2016 ja 4.10.2016
  • verkko-opiskelupäivien kellonajat:
   8.15 -9.45 Jyväskylä & Seinäjoki
   10.00-11.30 Lappi & Kajaani
   12.30-14.00 Mikkeli & Pori
   14.15-15.45 Kokkola

 

Koulutuskieli

 • Suomi
 • Kirjallista materiaalia ja videoluentoja voi olla myös muilla kielillä

Opiskelumateriaali 

 • Lähipäivien luentomateriaali
 • Verkkomateriaali Moodlessa
 • Green Care kirjallisuus

Käytettävät ohjelmat

 • Moodle (verkko-opiskelualusta)
 • AC/Skype for business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)

Vaadittavat edeltävät opinnot

 • Vaaditaan Green Care -perusteet opintojakson hyväksytty suoritus

Vaadittavat suoritukset

 • Osallistuminen verkossa käytäviin keskusteluihin ja lähipäiviin
 • Palautettava ja esiteltävä tehtävät sekä ennakkotehtävän suorittaminen
 • Itsenäinen opiskelu
 • Osaamistestien läpäiseminen hyväksytysti
 • Itse- ja vertaisarvioinnin antaminen

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty

Hyväksi lukeminen / AHOT

 • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
 •  Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.
 • ks. AHOT-prosessi edelliseltä sivulta

Vastuuopettajat

Heidi Kihlström-Lehtonen

Kihlström-Lehtonen on terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti. Hän työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Hyvinvointiyksikössä lehtorina. Heidi Kihlström-Lehtonen on ollut Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n hallituksessa sekä organisoi ja kouluttaa koira-avusteisen työmenetelmän täydennyskoulutuksessa.

Mari Kantanen

Kantanen on terveystieteiden maisteri ja toimintaterapeutti. Hän työskentee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Hyvinvointiyksikössä lehtorina. Kantanen on työskennellyt erilaisissa toimintakykyä ja hyvinvointia tutkivissa ja edistävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Suvi Ahonen

Suvi Ahonen, projektipäällikkö (Restonomi YAMK/ Mhm, Liiketoimintayksikkö / TKI),  on toiminut aiemmin incoming matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä kohderyhminään erilaiset kotimaiset ja ulkomaiset asiakasryhmät sekä jälleenmyyjät. Vuodesta 2010 Ahonen on keskittynyt kehittämään keskisuomalaisten maaseutumatkailun yritysten ja sidosryhmien välistä viestintää, verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Nykyisessä työssään Ahonen on lisäksi syventynyt ikääntyneiden matkailijoiden palveluiden elämyksellisyyden kehittämiseen.

Lisäksi opintojaksolla on mukana alan asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

Yhteyshenkilö

Heidi Kihlström-Lehtonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 0505919914, heidi.kihlstrom@jamk.fi