Koulutuskalenteri

Täältä löydät tulevat opintojaksot, joihin voit hakeutua opiskelijaksi opintojakson järjestävän ammattikorkeakoulun kautta.

 

Tulevat Green Care PRO -koulutukset

Muita kiinnostavia koulutuksia ja tapahtumia

Green Care perusteet -opintojakso

Ajankohta: 25.5. – 31.7.2020
Paikkakunta: Rovaniemi
Järjestävä korkeakoulu: Lapin AMK
Haku: 18.5. mennessä (varasijoille voi vielä ilmoittautua)
Ilmoittautumislinkki löytyy tästä 

Tulossa (tiedot tarkentuvat myöhemmin):

 • Jyväskylä syys-lokakuu 2020, haku avautuu 3.8.2020
 • Kajaani syksyllä 2020
 • Jyväskylä tammi-maaliskuu 2021

 

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt -opintojakso

Tulossa (tiedot tarkentuvat myöhemmin):

 • Jyväskylä marras-joulukuu 2020, haku avautuu 14.9.2020

Muut paikkakunnat ja aikataulut täydennetään myöhemmin.

 

Green Care menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso

Ajankohta: 1.6. – 31.8. 2020
Paikkakunta: Rovaniemi
Järjestävä korkeakoulu: Lapin AMK
Haku: 24.5. mennssä
Ilmoittautumislinkki löytyy tästä

 • Jyväskylä maalis-toukokuu 2021

Muut paikkakunnat ja aikataulut täydennetään myöhemmin.

 

Green Care palvelun tuottaminen

Tulossa (tiedot tarkentuvat myöhemmin):

 • Rovaniemi syksyllä 2020

Muut paikkakunnat ja aikataulut täydennetään myöhemmin.

Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena
5op Lapin AMKin kesäopintoina (28.5. – 14.8.2020)Monialainen opintojakso soveltuu kaikille, joita kiinnostaa luonto ja yksilökeskeinen suunnittelu ihmisen hyvinvoinnin tukena. Toteutus on käytännönläheinen ja kokemuksellinen. Opintojaksolla opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa. Opiskelija omaksuu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja luontoon tukeutuvien menetelmien periaatteet ja työtavat. Hän osaa soveltaa oppimaansa, hankkia uutta tietoa sekä ideoida ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista. Opiskelija osaa tuoda esille omat erityistaitonsa ja mielenkiinnon kohteensa ja käyttää niitä yhteisessä kehittämistyössä.

 • Luontolähtöiset menetelmät
 • Osallisuus ja Green Care
 • Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja sen omakohtainen soveltaminen luontosuhteessa
 • Kehittämistyöhön osallistuminen
 • Kehittämistehtävän valinta, toteutus ja yhteinen jakaminen

Opintojaksoille voivat ilmoittautua avoimen AMKin kautta kaikki opinnoista kiinnostuneet. Ilmoittautumislinkki löytyy tästä 

 

 

_______________________________________________

Aikaisemmat koulutukset:

Green Care perusteet -opintojakso

Aloitus 1/2020, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 1/2019, Centria AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 1/2019, SeAMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 2/2019, Kajaanin AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 3/2019, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 4/2019, Centria AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 5/2019, Lapin AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 9/2019, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 10/2018, Lapin AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 10/2018, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

 

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt -opintojakso

Aloitus 1/2019, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 4/2019, Centria AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 7/2019, Lapin AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 10/2019, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

 

Green Care menetelmät ja toimintamuodot -opintojakso

Aloitus 3/2020, Jyväskylän AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 2/2019, SeAMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 5/2019, Centria AMK, hakuaika päättynyt

Aloitus 9/2019, Kajaanin AMK, hakuaika päättynyt

 

Green Care palvelun tuottaminen

Aloitus 3/2020, Kajaanin AMK, hakuaika päättynyt