6. Green Care -ohjaaja- ja kouluttajaosaaminen 10 opintopistettä

Opit soveltamaan vaativia voimavarakeskeisen ohjauksen periaatteita omassa ohjaus- ja koulutustoiminnassa Luontovoiman ja/ tai -hoivan alueella. Opit myös kokemuksellisen ja konstruktivistisen oppimisen periaatteita ja hankit osaamista Green Care -koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden oppia suunnittelemaan, arvioimaan ja henkilökohtaistamaan erilaisia oppimismenetelmiä suhteessa koulutettavien osaamistasoon Luontovoiman ja -hoivan osalta.

Opintojakson sisältö 

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työorientaatio ja ohjauksen periaatteet: voimavaraistava ohjaustyö ja työntekijän malli
 • Ohjauksen ja valmennuksen periaatteita: toiminnalliset työtavat, puheella ohjaaminen sekä mallintaminen
 • Keskustelutekniikan perusteet ja mahdollisuudet: luontovoima ja -hoiva
 • Luontohoiva: vaativa Green Care -ohjaaminen ja -fasilitointi
 • Kokemuksellinen ja konstruktiivinen oppiminen
 • Reflektiivisyys ja metataidot
 • Opettamisen taidot: kokemuksellisuuden rakentaminen, mallintaminen / fasilitointi ja reflektiivisyyden herättäminen ja vahvistaminen oppijassa
 • Kouluttajan oma ammatti-identiteetti ja erityisosaaminen Green Care -osaajana
 • Koulutuksen/kouluttamisen prosessi: suunnittelusta arviointiin
 • Green Care -osaaminen Luontovoiman ja -hoivan alueella.
 • Arviointi ja AHOTT- menettelyt
 • Erilaiset oppijat: oppimisen henkilökohtaistaminen ja osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen
 • Luontovoiman ja -hoivan erityisosaamisen kouluttaminen ja arviointi

Osaamistavoitteet

 • Osaa soveltaa voimavarakeskeisen ohjauksen sekä kokemuksellisen ja konstruktiivisen oppimisen periaatteita omassa ohjaus- ja koulutustoiminnassaan
 • Osaa analysoida ohjaustyön ja vuorovaikutuksen merkitystä Green Care -palvelun tuottamisessa ja soveltaa niitä oman ammatillisuuden mahdollistamiin tehtäviin
 • Osaa suunnitella ja tuottaa opetus/ohjauskokonaisuuden Green Caren pedagogisten viitekehysten mukaan
 • Osaa arvioida omia valmiuksia toimia Green Care -ohjaajana
 • Osaa arvioida koulutettavien ja ohjattavien Green Care -osaamistasoa ja valita soveltuvimmat oppimismenetelmät Green Caren kouluttamiseen

Yleiset osaamistavoitteet:

 • Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
 • Osaa johtaa monialaista toimintaa
 • Kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
 • Osa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään ja toiminnan kehittämisessä

Opintojakson laajuus 

 • 10 op (270h)
 • Kuormittavuus 24,5 h / viikko
 • Taso EQF 7

Opintojakson aikataulu 

 • Opintojakso 14.8.2017–9.11.2017
 • Opintojaksoon liittyvä verkkoalusta Moodle avataan 14.8.2017
 • Lähipäivät 24.8.2017 ja 5.10.2017
 • Läsnäoloa vaativat verkko-opiskelut 17.8.2017, 19.-20.9.2017 ja 8.–9.11.2017

Koulutuskieli

 • Suomi
 • Kirjallista materiaalia ja videoluentoja voi olla myös muilla kielillä

Opiskelumateriaali 

 • Lähipäivien luentomateriaali
 • Verkkomateriaali Moodlessa
 • Green Care kirjallisuus

Käytettävät ohjelmat

 • Moodle (verkko-opiskelualusta)
 • AC/ Skype for business (läsnäoloa vaativat verkko-opinnot)

Vaadittavat edeltävät opinnot

 • Vaaditaan Green Care –korkeakoulutuksen 30 op hyväksytty suoritus

Vaadittavat suoritukset

 • Osallistuminen verkossa käytäviin keskusteluihin sekä lähipäiviin ja koulutusnäyttö
 • Palautettava ja esiteltävä tehtävät: ohjausnäyttö, koulutusnäyttö ja koulutusprosessin suunnittelu
 • Itsenäinen opiskelu
 • Itse- ja vertaisarvioinnin antaminen

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty

Hyväksi lukeminen / AHOT

 • Ei suoraa hyväksilukumahdollisuutta
 •  Aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää opintojaksolla. Vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun osaamisen ja tehtäväsuoritukset joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai kokonaissuorituksen opintojaksosta.
 • ks. AHOT-prosessi edelliseltä sivulta.

 Vastuuopettajat 

Asta Suomi

Asta Suomi on yhteiskuntatieteiden tohtori, vaativan erityistason psykoterapeutti ja ammattikorkeakoulun opettaja sekä sertifioitu johdon coach ja työnohjaaja. Asta Suomi kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, työnohjaajia ja psykoterapeutteja. Asta Suomi on soveltanut  terapeuttisen puutarhanhoidon sekä luontolähtöisten työtapojen asiakastyömenetelmiä psykoterapiatyössä vuodesta 2006 ja hän on kouluttanut terapeuttisen puutarhanhoidon ja valmennuksen osaajia sekä Tampereella että Jyväskylässä.

Lisäksi opintojaksolla on mukana alan asiantuntijoita opettamassa ja luennoimassa sekä kertomassa hyviä esimerkkejä.

Yhteyshenkilöt

Asta Suomi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
040-041 6481, asta.suomi@jamk.fi