Kiertotalouden perusteet

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Kiertotalouden perusteet -opinto on tarkoitettu yrittäjille ja heidän työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kiertotaloutta yrityksen liiketoiminnassa. Mikro-opinnossa perehdytään aluksi kiertotalouteen ja sen periaatteisiin. Sen jälkeen keskitytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin, tiekarttoihin eri toimialoilta sekä yritysten case-esimerkkeihin.

Opinnon suoritettuasi sinulla on hallussaan kiertotalouden perusperiaatteet sekä pohjatason tietoa, miten kiertotalous on kytkeytynyt eri alojen toimintaan.  

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Alkutesti

Osiolla arvioit oman osaamisen lähtötaso.

Lessons

Kiertotalouden perusteet. Alkutesti

Johdanto

1. Kiertotalouden käsitteet ja johdanto

Osiossa perehdyt kiertotalouden peruskäsitteistöön sekä tutustut EU:n ja Suomeen kiertotalouteen liittyviin ohjelmiin ja tiekarttoihin.

Lessons

1.0 Mitä opit? Preview 1.1 Mikä on kestävä kehitys? 1.2 Kiertotalouden käsitteet 1.3 Kiertotalous EU:ssa ja Suomessa 1.4 Osiotesti

2. Liiketoimintamallit ja motivaatioprofiilit

Tässä osiossa perehdyt kiertotalouden erilaisiin liiketoimintamalleihin sekä tutustut erilaisiin motivaatioprofiileihin

Lessons

2.0 Mitä opit? Preview 2.1 Kiertotalouden liiketoimintamallit 2.2 Kiertotaloutta harjoittavat yritykset 2.3 Osiotesti

3. Kiertotalouden tiekartat

Tässä osiossa perehdyt kiertotalouden tiekarttoihin sekä julkisen, että yksityisen sektorin esimerkkien kautta.

Lessons

3.0 Mitä opit? Preview 3.1 Kiertotalouden ohjausmallit ja indikaatorit 3.2 Suomen alueiden tiekartat 3.3 Toimialojen kiertotalouden tiekartat 3.4 Osiotesti

4. Kiertotalouden case-esimerkit

5. Matka jatkuu

Osiossa teet lopputesti, tutustut mahdollisiin jatkokoulutuksiin ja muihin kiertotaloutta koskeviin lähteisiin.

Lessons

5.0 Mitä opit? Preview 5.1 Lopputesti 5.2 Jatkuva osaamisen kehittäminen

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Mikro-opinto muodostuu alkutestistä, jossa arvioidaan oman osaamisen lähtötaso. Testillä pyritään tunnistamaan ne osa-alueet osaamisesta, joissa on erityisesti kehittämisen varaa sekä ne osa-alueet, jossa on jo kertynyt ennakkoon tietoa teemasta. 

Mikro-opinnon ydinsisällöt on jaoteltu neljään eri osa-alueeseen, jotka avautuvat edellisen osan hyväksytyn osaamisen väliarvioinnin suorituksen jälkeen. Sisältöjen läpikäynti päättyy opintojakson lopputestin suoritukseen. Kaikki testit sisältävät monivalintatehtäviä, joissa voi olla yksi tai useita oikeita vastauksia.

Arviointi

Mikro-opinnon suoritus edellyttää kaikkien osioiden läpikäyntiä. Sisältöosioiden päätteeksi on lyhyt osaamisen kehittymisen väliarviointi. Väliarvioinnin hyväksytty suoritus avaa seuraavan sisältöosion. Osioiden suorittamisen päätteeksi suoritetaan mikro-opinnon lopputesti, jonka suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää 80% oikeita vastauksia osiokohtaisista testeistä sekä lopputestistä. 

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Osio 1

Mitä on kestävä kehitys? Kestävän kehityksen toimikunta. 2023 Siirry toimikunnan sivulle.>

What If We Don’t Buy Products and We Buy Service? Circular Economy Explained -video. Siirry YouTube -videoon.>

Sitoumus2050:n Kestävät elämäntavat -testi. Siirry testin sivuille.>

Tuula Sjöstedt. 2023. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Sitra. Siirry artikkelin sivuille.>

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kiertotalouden termipankkiin. Siirry Syken sivuille.>

Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelma. 2023. Siirry ohjelman sivuille.>

Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025. Sitra. Siirry julkaisun sivuille.>

Kriittinen siirto tiekarta 2.0. Sitra. Siirry tiekartan sivuille.>

Osio 2

Nybacka, H., Tyni, S., Launonen, T. & Niemelä, R. Kiertotalouden liiketoimintamallit – johdanto. Power Point esitys.

Kaitosalmi, K., Tuomisto, T. & Saarikoski, E. Kestävän elämäntavan motivaatioprofiilit. 2021. Siirry julkaisuun.>

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista -käsikirja. Sitra ja Deloitte. 2022. Siirry käsikirjaan.>

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1. -lista. Sitra. 2021. Siirry listaan.>

Osio 3

Hamari, A. & Kokko, S. 2021. Kiertotalouden ohjaus ja mittarit. Lapin ammattikorkeakoulu. Siirry julkaisuun.>

Kiertotalouden tiekartat. Kiertotalous-Suomi. 2023. Siirry sivustoon.>

Lapin Green Deal -tiekartta. 2021. Lapin liitto.

Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta. 2021. Circwaste.

Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta. 2021. Circwaste.

Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta. 2021. Circwaste

Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta. 2021. Circwaste.

Yhteenveto toimialojen vähähiilitiekartoista. 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö. Siirry julkaisuun.>

Elintarviketeollisuuden tiekartta vähähiilisyyteen. 2020. Elintarviketeollisuusliitto. Siirry liiton sivuille.>

Energia-alan vähähiilisyystiekartta. 2020. Päivitetty 2021. Energiateollisuus. Siirry sivuille.>

Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartta. 2020. Kaupan liitto. Siirry liiton sivuille.>

Roadmap to reach carbon neutral chemistry in Finland 2045. 2020. Kemianteollisuus ry. Siirry sivuille.>

Raklin vähähiilisyystiekartta. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Siirry sivuille.>

Tie vähähiiliseen liikenteeseen – Liikenteen ja logistiikan tiekartta. 2022. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Siirry sivuille.>

Maatalouden ilmastotiekartta. 2020. Luonnonvarakeskus & Rantala, J. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK. Siirry sivuille.>

Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta hiilineutraalisuuteen. 2020. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Siirry sivuille.>

Vihreä ja vireä talous. Metsäteollisuuden ilmastotiekartta. 2020. Metsäteollisuus ry. Siirry sivuille.>

Vähähiilisyyden tiekartta. 2020. Rakennusteollisuus RT ry. Siirry sivuille.>

Ilmastoviisas sahateollisuus. Sahateollisuuden hiilitiekartta -raportti. Sahateollisuus ry. Siirry tiekarttaan.>

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta: ratkaisuja ilmastohaasteeseen. 2023. Teaknologiateollisuus ry. Siirry sivuille.>

Heino, A., Markkula, A., Saario, M. ja muut. Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta. Loppuraportti. 2020. Gaia Consulting Oy, Suomen teksiili & Muoti ry. Siirry tiekarttaan.>

Osio 4

Resurssiviisautta Meri-Lapissa -video. Siirry Youtube -videoon.>

Nisula, S. & Kantanen, M.-S. Kiertotalouden esimmerkkejä ma-ra alalla. Lapin ammattikorkeakoulu.

Sorin, F. & Einarsson, S. Circular Economy in travel and tourism: A conceptual framework for a sustainable, resilient and future proof industry transition. SE360 Alliance, 2020. Siirry julkaisuun.>

Näin rakennamme kiertotaloutta. 7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla. 2018. Green Building Council Finland. Siirry julkaisuun.>

Vatanen, M. & Kantanen, M.-S. Kiertotalouden esimmerkkejä rakennusalalla. Lapin ammattikorkeakoulu.

Rakentamisen kiertotalous. 2023. Ympäristöministeriö. Siirry ministeriön sivuille.>

Pirita, L. Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma: Kasvua, mainetta ja kilpailuetua kiertotaloudesta. 2023. Teknologiateollisuus ry. Siirry sivuille.>

Kantanen, M.-S. Kiertotalouden esimmerkkejä teollisuudessa. Lapin ammattikorkeakoulu.

Arktinen teollisuus ja kiertotalous. Arctic smartness. Siirry sivuille.>

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi ja englanti

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen