Opintoja yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle

Tervetuloa suorittamaan ilmaisia Lapin ammattikorkeakoulun opintoja! Mikro-opinnot sopivat yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan. Tarjoamme sinulle lyhytkestoisia (max. 1 op laajuisia) koulutuksia, joita voit tehdä ajasta ja paikasta riippumatta omassa tahdissa. Saat helposti ja nopeasti ajantasaista tietoa, jota hyödynnät päivittäisessä työssä. 

Työntekijäkokemus

Matkailu

Kiertotalous

Muutosjohtaminen

Liiketoiminta

Miten opiskella? >


Tutustu mikro-opintoihimme!

 • Aivot etätyössä

  Aivot etätyössä

  Opinnon suoritettuasi tiedät aivoterveyden ja kognitiivisen ergonomian perusteet. Tunnistat oman työsi kuormittavia tekijöitä ja osaat muotoilla omia työskentelytapojasi ja -rutiinejasi tukemaan aivojen hyvinvointia työpäivien aikana.

 • Asiakkaiden kohtaaminen verkossa

  Asiakkaiden kohtaaminen verkossa

  Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka hyödyntävät digitaalisia työkaluja asiakastyössä. Opinto tarjoaa osaamista asiakkaiden kohtaamiseen verkossa – miten työssäsi kohtaat asiakkaita verkossa ja miten sitä voisi suunnitelmallisesti kehittää. Opinnoissa ei keskitytä teknologisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin, joilla asiakkaat tavoitetaan, vaan keskiössä on vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä.

 • ChatGPT:n mahdollisuudet

  ChatGPT:n mahdollisuudet

  Mikro-opinnossa tutustut tekoälyn historiaan ja ymmärrät, miten tekoäly muuttaa työn tekemistä. Lisäksi opit, missä tehtävissä voit hyödyntää tekoälyä sekä pääset kokeilemaan ChatGPT -tekoälysovellusta käytännössä.

 • Ennakointi matkailun muutoksiin varautumisessa

  Ennakointi matkailun muutoksiin varautumisessa

  Opinto sopii matkailualan yrittäjille, esihenkilöille ja kehittämistehtävissä oleville, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen liittyvää tietoa toimintaympäristöstä liiketoiminnan suunnittelussa ja haluavat tutustua toiminnan ennakointia mahdollistaviin menetelmiin ja työkaluihin. Opinto sopii myös kaikille ennakoinnista ja matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille. Ennen opinnon suorittamista suositellaan Muuttuva matkailun toimintaympäristö -opinnon tekemistä tai sen sisältöjä vastaavan osaamisen hankkimista. Opinnon suorittamista tukee osaaminen matkailun ja…

 • Ideasta protoksi kuukaudessa

  Ideasta protoksi kuukaudessa

  Opintojakson suoritettuasi ymmärrät ketterän tuotekehityksen periaatteita, oppimaan miten tuotekehitystä tehdään ja tunnistamaan oppien sovellusmahdollisuuksia oman yrityksesi kehittämisessä.

 • Johdanto matkailun turvallisuuteen

  Johdanto matkailun turvallisuuteen

  Mikro-opinto sopii kaikille matkailun turvallisuudesta kiinnostuneille ja heille, jotka haluavat oppia ymmärtämään turvallisuuden merkityksen ja vaikutuksen matkailuliiketoiminnassa. Opinto toimii johdantona matkailun turvallisuuden ja riskien hallinnan teemoihin. 

 • Kasvujohtaminen

  Kasvujohtaminen

  Opinnon suoritettuasi sinulla on selkeämpi ymmärrys siitä, mitä kasvujohtaminen oikein on ja mistä kaikkialta yrittäjä voi kasvua lähteä hakemaan.

 • Kiertotalouden perusteet

  Kiertotalouden perusteet

  Kiertotalouden perusteet -opinto on tarkoitettu yrittäjille ja heidän työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kiertotaloutta yrityksen liiketoiminnassa. Mikro-opinnossa perehdytään aluksi kiertotalouteen ja sen periaatteisiin. Sen jälkeen keskitytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin, tiekarttoihin eri toimialoilta sekä yritysten case-esimerkkeihin.

 • Laadunhallinta­järjestelmän toteuttaminen

  Laadunhallinta­järjestelmän toteuttaminen

  Opintojakso on tarkoitettu ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojaksolla ei ole lähtötaso-, eikä esitietovaatimuksia. Organisaatioille ja henkilöille, jotka tavoittelevat jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laadunhallintajärjestelmän.

 • Laatuun johtaminen

  Laatuun johtaminen

  Opintojakson suoritettuaan osallistuja oppii ymmärtämään laatuun johtamisen käsitteitä sekä laadun merkitystä organisaation ja asiakkaan kannalta. Perusteiden lisäksi kurssilla opitaan jatkuvan kehittämisen lähtökohtia ja laadunhallinnan yleisimpiä työkaluja, kuten ISO- ja muita laadun kehittämiseen liittyvä standardeja.

 • Lähi- ja etätyön tasapaino

  Lähi- ja etätyön tasapaino

  Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka työskentelevät joskus, osittain tai täysin etänä. Opinto tarjoaa osaamista oman työn johtamiseen, mutta myös esihenkilötyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen hybridityössä.

 • Muuttuva matkailun liiketoimintaympäristö

  Muuttuva matkailun liiketoimintaympäristö

  Opinto sopii matkailualan yrittäjille, esihenkilöille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja sen muutoksista sekä haluavat hyödyntää sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnolla perehdytään keskeisiin matkailun toimintaympäristötekijöihin ja niiden merkitykseen liiketoiminnassa.


Miten aloitat opiskelun?

Aloita tutustumalla opintojen sisältöihin ja rekisteröidy oppimisalustalle. Kirjaudu sisään oppimislaustalle ja ilmoittudu opintoon, josta olet kiinnostunut. Jos haluat tietää lisää opiskelusta, lue tarkemmat ohjeet täältä. >


TEKijät

MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hanke

Mikro-opinnot on toteutettu MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeessa Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella. Hankkeen kohderyhmä on Pohjois-Suomen mikro- ja pk-yrittäjät ja yritysten henkilökunta. Hankkeen tulee todentaa mikro-opintoihin osallistuneiden lukumäärä, jotka kuuluvat nimenomaan hankkeen kohderyhmään. 

Lapin aMK

Lapin AMK tarjoaa monialaisia ja joustavia osaamisen kehittämismahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Oppiminen on työelämälähtöistä ja työelämää uudistavaa.