Aivot etätyössä

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka työskentelevät joskus, osittain tai täysin etänä. Opinto tarjoaa osaamista oman työn ja itsensä johtamiseen sekä aivoterveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen etätyössä. Tämä mikro-opinto on tuotettu Digitiimi – yhteisöllisyyttä etätyöhön -hankkeen materiaalien pohjalta.

Opinnon suoritettuasi tiedät aivoterveyden ja kognitiivisen ergonomian perusteet. Tunnistat oman työsi kuormittavia tekijöitä ja osaat muotoilla omia työskentelytapojasi ja -rutiinejasi tukemaan aivojen hyvinvointia työpäivien aikana. 

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Taustakysely

Hankkeen tulee todentaa mikro-opintoihin osallistuneiden lukumäärä, jotka kuuluvat nimenomaan hankkeen kohderyhmään – Pohjois-Suomen mikro- ja pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö.

Lessons

MUUVI -hankkeen kysely Preview

Mikro-opinnon sisältö

Suoritustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Arviointi

Tämä mikro-opinto tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun. Mikro-opinnosta ei saa arviointia, opintopisteitä eikä todistusta.

Opintojakson materiaalit

Kankaanpää, K. Aivot etätöissä – aivoterveydestä huolehtiminen on osa työhyvinvointia. 26.9.2022. Digitiimi. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/digitiimi/tietoturva/

Aivot etätyössä -webinaaritallenne. 30.5.2022. Digitiimi. https://youtu.be/h_xI12rO–g?si=TbuSaBCpMNwnX889

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 h 45 min

Taso

jatkuva oppiminen

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen