Mitä haluat oppia?

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin! Mikro-opinnoilla tarkoitetaan lyhytkestoisia osaamiskokonaisuuksia, jotka edustavat uutta jatkuvan oppimisen muotoa. Mikro-opinnot ovat tutkinto-opintoja ketterämpiä ja työelämälähtöisempiä.Mikro-opinnot

 • Aivot etätyössä

  Aivot etätyössä

  Opinnon suoritettuasi tiedät aivoterveyden ja kognitiivisen ergonomian perusteet. Tunnistat oman työsi kuormittavia tekijöitä ja osaat muotoilla omia työskentelytapojasi ja -rutiinejasi tukemaan aivojen hyvinvointia työpäivien aikana.

 • Asiakkaiden kohtaaminen verkossa

  Asiakkaiden kohtaaminen verkossa

  Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka hyödyntävät digitaalisia työkaluja asiakastyössä. Opinto tarjoaa osaamista asiakkaiden kohtaamiseen verkossa – miten työssäsi kohtaat asiakkaita verkossa ja miten sitä voisi suunnitelmallisesti kehittää. Opinnoissa ei keskitytä teknologisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin, joilla asiakkaat tavoitetaan, vaan keskiössä on vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä.

 • ChatGPT:n mahdollisuudet

  ChatGPT:n mahdollisuudet

  Mikro-opinnossa tutustut tekoälyn historiaan ja ymmärrät, miten tekoäly muuttaa työn tekemistä. Lisäksi opit, missä tehtävissä voit hyödyntää tekoälyä sekä pääset kokeilemaan ChatGPT -tekoälysovellusta käytännössä.

 • Ennakointi matkailun muutoksiin varautumisessa

  Ennakointi matkailun muutoksiin varautumisessa

  Opinto sopii matkailualan yrittäjille, esihenkilöille ja kehittämistehtävissä oleville, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen liittyvää tietoa toimintaympäristöstä liiketoiminnan suunnittelussa ja haluavat tutustua toiminnan ennakointia mahdollistaviin menetelmiin ja työkaluihin. Opinto sopii myös kaikille ennakoinnista ja matkailualan kehittämisestä kiinnostuneille. Ennen opinnon suorittamista suositellaan Muuttuva matkailun toimintaympäristö -opinnon tekemistä tai sen sisältöjä vastaavan osaamisen hankkimista. Opinnon suorittamista tukee osaaminen matkailun ja…