Opintoja teemasta:

Muutosjohtaminen

Talouden tunnusluvut

Opinnon suoritettuasi sinulla on selkeämpi ymmärrys siitä, millaisia tunnuslukuja yrittäjän toimiessasi sinun kannattaa seurata erityisen tarkasti.
read more

Kasvujohtaminen

Opinnon suoritettuasi sinulla on selkeämpi ymmärrys siitä, mitä kasvujohtaminen oikein on ja mistä kaikkialta yrittäjä voi kasvua lähteä hakemaan.
read more

Ideasta protoksi kuukaudessa

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät ketterän tuotekehityksen periaatteita, oppimaan miten tuotekehitystä tehdään ja tunnistamaan oppien sovellusmahdollisuuksia oman yrityksesi kehittämisessä.
read more

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän toteuttaminen

Opintojakso on tarkoitettu ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojaksolla ei ole lähtötaso-, eikä esitietovaatimuksia. Organisaatioille ja henkilöille, jotka tavoittelevat jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laadunhallintajärjestelmän.
read more

Työterveys ja työturvallisuus­järjestelmän  toteuttaminen 

Opintojakso on tarkoitettu ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojaksolla ei ole lähtötaso-, eikä esitietovaatimuksia. Organisaatioille ja henkilöille, jotka tavoittelevat jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laadunhallintajärjestelmän.
read more

Lähi- ja etätyön tasapaino

Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka työskentelevät joskus, osittain tai täysin etänä. Opinto tarjoaa osaamista oman työn johtamiseen, mutta myös esihenkilötyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen hybridityössä.
read more

Asiakkaiden kohtaaminen verkossa

Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka hyödyntävät digitaalisia työkaluja asiakastyössä. Opinto tarjoaa osaamista asiakkaiden kohtaamiseen verkossa – miten työssäsi kohtaat asiakkaita verkossa ja miten sitä voisi suunnitelmallisesti kehittää. Opinnoissa ei keskitytä teknologisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin, joilla asiakkaat tavoitetaan, vaan keskiössä on vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä.
read more

Laadunhallinta­järjestelmän toteuttaminen

Opintojakso on tarkoitettu ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojaksolla ei ole lähtötaso-, eikä esitietovaatimuksia. Organisaatioille ja henkilöille, jotka tavoittelevat jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laadunhallintajärjestelmän.
read more

Johdanto matkailun turvallisuuteen

Mikro-opinto sopii kaikille matkailun turvallisuudesta kiinnostuneille ja heille, jotka haluavat oppia ymmärtämään turvallisuuden merkityksen ja vaikutuksen matkailuliiketoiminnassa. Opinto toimii johdantona matkailun turvallisuuden ja riskien hallinnan teemoihin. 
read more

Muuttuva matkailun liiketoimintaympäristö

Opinto sopii matkailualan yrittäjille, esihenkilöille ja työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja sen muutoksista sekä haluavat hyödyntää sitä liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnolla perehdytään keskeisiin matkailun toimintaympäristötekijöihin ja niiden merkitykseen liiketoiminnassa.
read more