Laadunhallinta­järjestelmän toteuttaminen

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Opintojakso on tarkoitettu ISO 9001-standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojaksolla ei ole lähtötaso-, eikä esitietovaatimuksia. Organisaatioille ja henkilöille, jotka tavoittelevat jatkuvaa menestystä ottamalla käyttöön laadunhallintajärjestelmän.

Opintojakson suoritettuaan osallistuja osaa perusteet laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen ISO 9001 standardin mukaisesti ja hän tuntee muut siihen liittyvät standardit ja periaatteet.

Osallistuja osaa perusvaatimukset laadunhallintajärjestelmän laatimista ja toteuttamista varten.

Osallistuja ymmärtää yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä laadun merkityksen yritystoiminnan jatkuvassa parantamisessa (ISO 9000 laadunhallinnan standardisarjan mukaisesti

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. ISO 9000 laadunhallinnan standardisarja

2. Laadun­hallinta­järjestelmän toteuttamisen vaiheet

Tutustutaan standardin yleisiin vaatimuksiin, kun tavoitteena on rakentaa ja kehittää laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Lessons

2.0 Mitä opit? Preview 2.1 ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän hyödyt 2.2 Laatusanasto 2.3 Kuinka vastata ISO 9001 -standardin vaatimuksiin?  2.4 ISO 9001:2015 -standardi osana arkea  2.5 Osiotesti

3. Laadunhallinnan periaatteet

4. Laadunhallinta­järjestelmän sertifiointi

5. Laadunhallinta­järjestelmän yllä­pito ja jatkuva parantaminen

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä tosi/epätosi -valintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Opinto sisältää aihetta käsitteleviä tehtäviä ja niihin liittyvää lukumateriaalia.

Lisätietoa voi hakea oheisista linkeistä:

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

1 op = 27 h

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen