Asiakkaiden kohtaaminen verkossa

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Mikro-opinto on tarkoitettu yrittäjille ja työntekijöille, jotka hyödyntävät digitaalisia työkaluja asiakastyössä. Opinto tarjoaa osaamista asiakkaiden kohtaamiseen verkossa – miten työssäsi kohtaat asiakkaita verkossa ja miten sitä voisi suunnitelmallisesti kehittää. Opinnoissa ei keskitytä teknologisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin, joilla asiakkaat tavoitetaan, vaan keskiössä on vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä. Tämä mikro-opinto on tuotettu Digitiimi – yhteisöllisyyttä etätyöhön -hankkeen materiaalien pohjalta.

Opinnon suoritettua ymmärrät, millaisia erityispiirteitä digitaaliset välineet ja kanavat tuovat asiakkaiden kohtaamiseen ja ihmisten käyttäytymiseen digitaalisissa ympäristöissä. Tunnistat, miten ja missä kanavissa kohtaat omaan työhösi tai yritykseesi liittyvien asiakkaiden kanssa ja pääset pohtimaan, miten kehittäisit vuorovaikutusta heidän kanssaan. 

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Taustakysely

Hankkeen tulee todentaa mikro-opintoihin osallistuneiden lukumäärä, jotka kuuluvat nimenomaan hankkeen kohderyhmään – Pohjois-Suomen mikro- ja pk-yrittäjät ja yritysten henkilöstö.

Lessons

MUUVI -hankkeen kysely Preview

Mikro-opinnon sisältö

Suoritustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Arviointi

Tämä mikro-opinto tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun. Mikro-opinnosta ei saa arviointia, opintopisteitä eikä todistusta.

Opintojakson materiaalit

Asiakkaiden kohtaaminen verkossa -webinaaritallenne. Digitiimi -hanke. 3.10.2022.

Yrittäjän tarina, Bombus Oy -webinaaritallenne. Digitiimi -hanke. 4.10.2022.

Yrittäjän tarina, Kemin asemapuisto Oy -webinaaritallenne. 4.10.2022.

Kankaanpää, K. Asiakkaiden kohtaaminen verkossa 26.6.2023. Digitiimi. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/digitiimi/asiakkaidenkohtaaminen/

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

2 h 30 min

Taso

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen