Työterveys ja työturvallisuus­järjestelmän  toteuttaminen 

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Opintojakso on tarkoitettu ISO 45001-standardin mukaisen työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän  toteuttamisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojakso sopii organisaatioille ja henkilöille, jotka tavoittelevat jatkuvaa parantamista ottamalla käyttöön työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän. 

Opintojakson suoritettuasi hallitset perusteet ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät-standardista sekä osaat perusvaatimukset työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän laatimisesta ja toteuttamisesta.  

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuus­järjestelmät-standardi

2. Työturvallisuus­laki

3. Työturvallisuuden johtaminen

4. Johtajuus ja työntekijöiden osallistuminen

5. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä tosi/epätosi -valintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Opintojakson materiaalit

Opinto sisältää aihetta käsitteleviä tehtäviä ja niihin liittyvää lukumateriaalia.

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

15 h 20 min

Taso

jatkuva oppiminen

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen