Laatuun johtaminen

Tervetuloa MUUVI – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen mikro-opintoihin!

Opintojakso on tarkoitettu laadun kehittämisen perusteisiin tutustuvalle. Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opintojakson suoritettuaan osallistuja oppii ymmärtämään laatuun johtamisen käsitteitä sekä laadun merkitystä organisaation ja asiakkaan kannalta. Perusteiden lisäksi kurssilla opitaan jatkuvan kehittämisen lähtökohtia ja laadunhallinnan yleisimpiä työkaluja, kuten ISO- ja muita laadun kehittämiseen liittyvä standardeja.

Voit antaa palautetta mikro-opinnosta ja jopa sen yksittäisistä kohdista suoraan oppimisalustalla painamalla painiketta Palaute sivun oikeassa laidassa. Tutustu ohjeisiin.

Mikro-opintojen sisältö

Johdanto

1. Mitä laatu on?

2. Yleisimmät laatustandardit

3. Laadunhallinnan perusteet ja hyödyt

4. Organisaation johtaminen kohti laadukkaampaa toimintaa

Laadun johtaminen organisaatiossa on keskeinen osa laadun varmistamista ja parantamista. Tässä osiossa perehdyt tärkeihin näkökohtiin laadun johtamisessa.

Lessons

4.0 Mitä opit? Preview 4.1 Laatuun johtaminen omassa organisaatiossa Preview 4.2 Osiotesti Preview

5. Toiminnan jatkuva parantaminen

Opetustapa

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu. Voit aloittaa opiskelun heti ja suorittaa opintojakson omassa tahdissa.

Suoritustapa

Opinnon suoritus tapahtuu tutustumalla annettuihin materiaaleihin ja tekemällä kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät tehtävät. Tehtävät ovat aihepiiriin liittyviä tosi/epätosi -valintatehtäviä sekä pohdintatehtäviä, joissa sisältöjä reflektoidaan oman yrityksen tai työpaikan toimintaan.

Arviointi

Opintoa ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikki opintoon kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu.

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti, kun olet suorittanut kaikki vaiheet.

Kategoria

Järjestävä korkeakoulu

Lapin AMK

Laajuus

15 h 15 min

Taso

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Opetuskieli

suomi

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Hinta

ilmainen