Ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) johtava koulutustarjonta on nyt Lapin ammattikorkeakoulussa koottu Master Schooliksi. Muutoksella halutaan korostaa sekä opintojen monialaisuutta että uutta tutkintomallia, jossa opiskelija voi päättää tutkintonsa osat entistä enemmän itse. Uusi Master School on kehitystyön luonteva askel.

YAMK-koulutusten ohjausprosessit on mietitty tarkkaan. ”Annamme raamit, mutta opiskelija itse pääsee määrittelemään omat aikataulunsa”, kommentoi yliopettaja Merja Koikkalainen ja lisää: ”Monet opiskelijat ovat yllättyneet myös kuinka yhteisöllistä verkko-opiskelu on ollut. Ammatillisia verkostoja ja ystävyyssuhteita syntyy myös verkossa.”
YAMK-koulutusten ohjausprosessit on mietitty tarkkaan. ”Annamme raamit, mutta opiskelija itse pääsee määrittelemään omat aikataulunsa”, kommentoi yliopettaja Merja Koikkalainen ja lisää: ”Monet opiskelijat ovat yllättyneet myös kuinka yhteisöllistä verkko-opiskelu on ollut. Ammatillisia verkostoja ja ystävyyssuhteita syntyy myös verkossa.”

Johtamisen taitojen kartuttaminen, oman työnantajan toiminnan kehittäminen tai esimiehen roolin syventäminen. Tässä listattuna muutama syy sille, miksi työelämässä olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat päättäneet lähteä takaisin opin tielle ja valinneet maisteritasoisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Verkko-opetusta ja vierailevia luennoitsijoita

Vuosittain Lapin AMKista valmistuu noin 140 YAMK-opiskelijaa, jotka ovat kotoisin sekä Lapin alueelta että muualta Suomesta. Pitkien välimatkojen Lapissa käytetään mielellään nykyaikaisia verkkopedagogisia keinoja ja oppeja.

– Osa opinnoista tai koko koulutus on mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Opinnot on kuitenkin aikataulutettu, mikä helpottaa muun elämän yhdistämistä opiskeluun, kertoo yliopettaja Merja Koikkalainen.

Lapin AMKissa tulee ensi vuonna käyttöön uusi YAMK-tutkintokoulutusmalli, jossa opiskelijat valitsevat tutkintonsa sisällöt vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista. Työssäkäyvän opiskelijan ajankäytön suunnittelua helpottaa, että verkko-opintojen osuus on aiempaa suurempi.

– Ydinajatuksena on, että opiskelijat voivat poimia vaihtoehtoisia opintojaksoja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. He voivat siis räätälöidä itselleen sopivan, yksilöllisen tutkintokokonaisuuden.

Master Schoolin myötä ammattikorkeakoulu on myös vahvistanut työelämäyhteyksiä ja Visiting Professors -toimintaa. Vierailevat työelämän edustajat tuovat opetukseen ajantasaista näkemystä työelämän osaamisvaatimuksista.

Monialaisuus avaa tietä oivalluksille

Master Schoolissa ei pidetä kovin kummoisessa arvossa perinteisiä tiedekunta- tai edes ammattikuntajakoja. Yliopettajat työskentelevät monialaisessa tiimissä, ja sama mahdollisuus tarjoutuu myös YAMK-opiskelijoille

– Opiskelijat ovat kokeneet työskentelyn eri alojen osaajien kanssa virkistävänä. Monialaisuus ruokkii luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja,  yhteisöllisyyttä ja luo samalla uudenlaisia verkostoja, listaa Koikkalainen.

– Tätä opiskelijat toivovatkin, että pääsisivät irtaantumaan töistä ja keskittymään omaan kehittymiseen. Master School vastaa tästä, summaa Koikkalainen hymyillen.

Lapin AMKilla on menossa tällä hetkellä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kansallinen kehittämishanke. ”Luomme opiskelijalähtöisen, monialaisen ja digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntävän YAMK-tutkintokoulutusmallin”, Lapin AMK:n rehtori Riitta Rissanen ja yliopettaja Merja Koikkalainen kertovat.
Lapin AMKilla on menossa tällä hetkellä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kansallinen kehittämishanke. ”Luomme opiskelijalähtöisen, monialaisen ja digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntävän YAMK-tutkintokoulutusmallin”, Lapin AMK:n rehtori Riitta Rissanen ja yliopettaja Merja Koikkalainen kertovat.

Aina ajan hermolla

YAMK-tutkintokoulutuksia on järjestetty Suomessa jo reilun 15 vuoden ajan ja ne ovat kehittyneet alkuajoista valtavasti. Lapin AMK on ollut kehittämistyön kärjessä alusta asti.

– Työelämässä on kiinnostusta maisteritasoiseen ja erityisesti työelämälähtöiseen koulutukseen, joita juuri master- eli YAMK-tutkinnot edustavat. Jatkuvaa oppimista tulee tukea ja työelämässä olevilla ihmisillä tulee olla joustava mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan, täydentää Lapin AMKin rehtori Riitta Rissanen.

– Meillä on huikea yliopettajista koostuva tiimi, joka kehittää ja uudistaa tutkinto-ohjelmien sisältöjä. Työelämän muuttuviin tarpeisiin osataan meillä reagoida ketterästi. Jos jotain koulutussisältöä ei esimerkiksi enää työelämässä tarvita, on opettajilla helppo tuottaa uutta sisältöä Master Schooliin, Rissanen kommentoi.

– YAMK-tutkinnon suorittaminen on myös opiskelijalle maksutonta, Rissanen muistuttaa.

INFOBOKSI

YAMK-tutkinnot Lapin AMKissa

Agrologi YAMK

Fysioterapeutti YAMK

Geronomi YAMK

Insinööri YAMK

Liikunnanohjaaja YAMK

Metsätalousinsinööri YAMK

Restonomi YAMK

Sairaanhoitaja YAMK

Sosionomi YAMK

Terveydenhoitaja YAMK

Tradenomi YAMK / Master of Business Administration

  • Master- eli YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.
  • Opinnot kestävät puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen. Yleensä tutkinto tehdään työn ohessa sivutoimisesti opiskellen.
  • Tutkinnot ovat 60 tai 90 opintopisteen laajuisia. Laajuus katsotaan sen mukaan, miten laaja AMK-tutkinto hakijalla on taustalla.

Hakeminen

  • Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa 18.3. – 1.4.2020 osoitteessa opintopolku.fi.
  • Englanninkieliseen MBA-ohjelmaan haetaan osoitteessa studyinfo.fi vuosittain maaliskuussa.
  • Pääsyvaatimuksena Master Schooliin on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu koulutus, jonka Lapin AMK katsoo riittäväksi. Lisäksi hakijalla on oltava tutkinnon jälkeen hankittua, saman alan työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta.