HANNA LAKKALA

FM, projektipäällikkönä, asiantuntija Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

Toimin projektipäällikkyyden ja asiantuntijuuden lisäksi yritysvastuukonsulttina Rhea Solutions Oy:ssä, jonka osakas myös olen.  Olen taustaltani maantieteilijä (Uumajan yliopisto) ja olen työskennellyt Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa kestävään kehitykseen, yritysvastuuseen ja ennakointiin ja tulevaisuudentutkimukseen liittyvissä eri sektoreiden hankkeissa. Olen kotoisin Torniosta ja olen nykyään mukana kehittämishankkeissa myös Lapin alueella.

 

Hanna Lakkala hanna.k.lakkala(ät)utu.fi

 

 

 


 

SIMO RONTTI

  Palvelumuotoilija, Kaleva Media / Deveron

Taiteen maisteri (teollinen muotoilija)

Opettajan pedagosiset opinnot

 Olen rovaniemeläinen palvelumuotoilija ja kouluttaja, joka on vuodesta 2009 lähtien vetänyt useita palvelumuotoiluprojekteja ja -työpajoja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Tällä hetkellä toimin Kaleva Media -konsernissa palvelumuotoilutiimin vetäjänä. Olen myös opettanut palvelumuotoilua Lapin yliopistossa vuosina 2009-2018, jona aikana johdin Lapin yliopiston Service Innovation Corner (SINCO) -prototypointiympäristön kehittämishankkeita, joissa luotiin teknologia-avusteisia menetelmiä palvelujen prototypointiin. Ennen vuotta 2009 minulla on myös vuosien kokemus tuotekehityksestä, käyttäjälähtöisestä konseptoinnista ja organisaation innovatiivisuuden kehittämisestä Lappset Group Oy:ssä.

 

simo.rontt(ät)deveron.fi

 

 


 

JOHANNA NIVA

 

DI (tietojohtaminen), KTM

Olen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen ammattilainen, jonka sydäntä lähellä on mahdollistaa sote-ammattilaisille ja asukkaille toimivat ICT-ratkaisut Pohjois-Suomessa. Työskentelen LapIT Oy:ssä liiketoimintajohtajana. Meillä on aktiivinen ja innostunut 125 henkilön työyhteisö eri puolilla Lappia. Tuotamme asiakkaillemme jatkuvien ICT-tukipalveluiden lisäksi muun muassa tiedolla johtamisen, tietosuojan ja tietoturvan sekä prosessien kehittämisen asiantuntijapalveluita.

 

Johanna.Niva(ät)lapit.fi

 

 


 

SAIJA HYRY

 

MBA (YAMK-tradenomi)

 

Olen työskennellyt Stora Enson Veitsiluodon tehtaan henkilöstöpäällikkönä ja HR business partnerina nyt nelisen vuotta. Aiemmin työskentelin pari vuotta projektipäällikkönä matkailun kehittämiseen keskittyvissä EU-hankkeissa Meri-Lapin alueella, nelisen vuotta IT-alalla Wipron ja sen tytäryhtiön sekä Crelint OY:n palveluksessa henkilöstöpäällikkönä ja hallintojohtajana sekä reilut 10 vuotta matkailualalla Lapin Safareilla sekä Lapland Hotels & Safaris Oy:n palveluksessa myynnissä, markkinoinnissa ja operoinnissa. Olen koko työurani ajan ollut tekemisissä ihmisten kanssa asiakaspalvelun, johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Olen toiminut niin pienemmissä työyhteisöissä kuin monikulttuurisissa matriisiorganisaatioissa ja vaikuttanut eri yritysten johtoryhmissä.

Olen opiskellut silloisessa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa Liiketoiminnan tradenomiksi ja myöhemmin Lapin ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun englanninkielisen MBA tutkinnon International Business Management. Tutkimuskohteenani oli kehityskeskusteluprosessi esimiesten näkökulmasta katsottuna.

 

 

saija.hyry(ät)storaenso.com

 

 


 

SANNA TYNI

Filosofian tohtori (Epäorgaaninen kemia, Oulun yliopisto, 2014)

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa Arktiset luonnonvarat ja talous osaamisalueella kiertotalouden erityisasiantuntijana. Aloitin työskentelyn Lapin AMKissa syksyllä 2017 ja olen toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana kiertotalouteen liittyvissä kehityshankkeissa. Toimin myös sivutoimisena opettajana ja opinnäytetöiden ohjaajana. Iso osa työnkuvaani on osallistua käynnissä olevien hankkeiden toteutukseen ja uusien hankkeiden suunnitteluun.

Suoritin opintoni Oulun yliopiston Kemian laitoksella syventyen epäorgaaniseen kemiaan. Tutkimusaiheitani olivat mm. hevosenlannan soveltuvuus polttoaineeksi, tuhkan aiheuttamien ongelmien tutkiminen teollisuusmittaluokan polttolaitoksissa sekä tuhkan hyödyntämismahdollisuudet geopolymeerien raaka-aineena.

 

sanna.tyni(ät)lapinamk.fi

 


 

KARI POIKELA

Diplomi-insinööri (Prosessitekniikka, Tuotantotalous)

Työskentelen Pohjaset Oy:ssa kierrätys- ja bioenergiapalveluiden kehitysjohtajana ja nykyisessä työssäni aloitin tämän vuoden maaliskuun alussa tehtäväni kestävän kasvun mahdollistaminen yritykselle. Aiemmin työskentelin kymmenisen vuotta Kemin Digipolis Oy:ssa teollisuuspalvelujen kehittämisen ohjelmapäällikkönä, Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin johtajana sekä viimeisin tehtäväni Digipoliksessa oli Kierto- ja biotalouskeskuksen johtaminen. Olen koko työurani työskennellyt ympäristöliiketoiminnan, tilaus-toimitusketjujen ja uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä verkostojohtamisen parissa Pohjois-Suomen, Suomen ja Euroopan tasoilla.

Tein diplomityöni aiheesta Teollisuusjätteen hyödyntäminen ja siihen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet Oulun seudulla. Tämän jälkeen tehtäväni ovat liittyneet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätykseen sekä valtakunnallisen keräys- ja käsittelyjärjestelmän rakentamiseen, siihen liittyvään viranomais- ja tuottajayhteistyöhön sekä johtamiseen, teollisuus-, kaivos- ja yhdyskuntajätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä edellisiin kokonaisuuksiin liittyvien konsortioiden ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Kiertotaloutta ei kukaan pysty tekemään yksinään ja sen takia on erittäin tärkeää olla läsnä verkostoissa, joissa on mukana elinkeinoelämän, koulutuksen ja tutkimuksen sekä viranomaisten edustajia toimialarajat ylittävällä mallilla.

kari.poikela(ät)pohjaset.com