HANNA LAKKALA

FM, projektipäällikkönä, asiantuntija Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

Toimin projektipäällikkyyden ja asiantuntijuuden lisäksi yritysvastuukonsulttina Rhea Solutions Oy:ssä, jonka osakas myös olen.  Olen taustaltani maantieteilijä (Uumajan yliopisto) ja olen työskennellyt Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa kestävään kehitykseen, yritysvastuuseen ja ennakointiin ja tulevaisuudentutkimukseen liittyvissä eri sektoreiden hankkeissa. Olen kotoisin Torniosta ja olen nykyään mukana kehittämishankkeissa myös Lapin alueella.

 

Hanna Lakkala hanna.k.lakkala(ät)utu.fi

 

 

 


 

SIMO RONTTI

  Palvelumuotoilija, Kaleva Media / Deveron

Taiteen maisteri (teollinen muotoilija)

Opettajan pedagosiset opinnot

 Olen rovaniemeläinen palvelumuotoilija ja kouluttaja, joka on vuodesta 2009 lähtien vetänyt useita palvelumuotoiluprojekteja ja -työpajoja yrityksille ja julkisille organisaatioille. Tällä hetkellä toimin Kaleva Media -konsernissa palvelumuotoilutiimin vetäjänä. Olen myös opettanut palvelumuotoilua Lapin yliopistossa vuosina 2009-2018, jona aikana johdin Lapin yliopiston Service Innovation Corner (SINCO) -prototypointiympäristön kehittämishankkeita, joissa luotiin teknologia-avusteisia menetelmiä palvelujen prototypointiin. Ennen vuotta 2009 minulla on myös vuosien kokemus tuotekehityksestä, käyttäjälähtöisestä konseptoinnista ja organisaation innovatiivisuuden kehittämisestä Lappset Group Oy:ssä.

 

simo.rontt(ät)deveron.fi

 

 


 

JOHANNA NIVA

 

DI (tietojohtaminen), KTM

Olen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen ammattilainen, jonka sydäntä lähellä on mahdollistaa sote-ammattilaisille ja asukkaille toimivat ICT-ratkaisut Pohjois-Suomessa. Työskentelen LapIT Oy:ssä liiketoimintajohtajana. Meillä on aktiivinen ja innostunut 125 henkilön työyhteisö eri puolilla Lappia. Tuotamme asiakkaillemme jatkuvien ICT-tukipalveluiden lisäksi muun muassa tiedolla johtamisen, tietosuojan ja tietoturvan sekä prosessien kehittämisen asiantuntijapalveluita.

 

Johanna.Niva(ät)lapit.fi

 

 


 

SAIJA HYRY

 

MBA (YAMK-tradenomi)

 

Olen työskennellyt Stora Enson Veitsiluodon tehtaan henkilöstöpäällikkönä ja HR business partnerina nyt nelisen vuotta. Aiemmin työskentelin pari vuotta projektipäällikkönä matkailun kehittämiseen keskittyvissä EU-hankkeissa Meri-Lapin alueella, nelisen vuotta IT-alalla Wipron ja sen tytäryhtiön sekä Crelint OY:n palveluksessa henkilöstöpäällikkönä ja hallintojohtajana sekä reilut 10 vuotta matkailualalla Lapin Safareilla sekä Lapland Hotels & Safaris Oy:n palveluksessa myynnissä, markkinoinnissa ja operoinnissa. Olen koko työurani ajan ollut tekemisissä ihmisten kanssa asiakaspalvelun, johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Olen toiminut niin pienemmissä työyhteisöissä kuin monikulttuurisissa matriisiorganisaatioissa ja vaikuttanut eri yritysten johtoryhmissä.

Olen opiskellut silloisessa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa Liiketoiminnan tradenomiksi ja myöhemmin Lapin ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun englanninkielisen MBA tutkinnon International Business Management. Tutkimuskohteenani oli kehityskeskusteluprosessi esimiesten näkökulmasta katsottuna.

 

 

saija.hyry(ät)storaenso.com

 

 


Sanna Tyni  

SANNA TYNI

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa Arktiset luonnonvarat ja talous osaamisalueella kiertotalouden erityisasiantuntijana. Olen aloittanut työskentelyn Lapin AMKissa syksyllä 2017 toimien bio- ja kiertotalouden erityisasiantuntijana sekä projektipäällikkönä kiertotalouteen liittyvissä kehityshankkeissa. Lisäksi toiminin myös sivutoimisena opettajana ja opinnäytetöiden ohjaajana sekä AMK-, että YAMK-koulutuksessa. Iso osa työnkuvaani on ollut osallistuminen käynnissä olevien hankkeiden toteutukseen sekä uusien hankkeiden suunnitteluun.

 

Oulun yliopiston Kemian laitoksella suoritetut opintoni kytkeytyivät jo aikanaan epäorgaaniseen kemiaan soveltavasta näkökulmasta. Olen tutkinut mm. hevosenlannan soveltuvuutta polttoaineeksi, tuhkan aiheuttamia ongelmia teollisuusmittaluokan polttolaitoksissa sekä tuhkan hyödyntämismahdollisuuksia geopolymeerien raaka-aineeksi. Tältä pohjalta kytkeytyminen osaksi Lapin AMKin bio- ja kiertotaloustoiminnan kehittämistä oli mahdollisuus jatkaa työskentelyä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Erityisen kiinnostavaksi olen kokenut bio- ja kiertotalouden monialaisen yhteistyön, jonka kautta on mahdollista ratkaista systemaattista muutosta vaativia prosesseja. Teeman kytkeytyminen eri aloihin ja toimintoihin tulee myös vaatimaan tulevaisuudessa työntekijöiltä ja asiantuntijoilta kykyä monialaiseen yhteistyöhön ja oman osaamisen soveltamiseen.

 

sanna.tyni(ät)lapinamk.fi

 


 

KARI POIKELA

Diplomi-insinööri (Prosessitekniikka, Tuotantotalous)

Työskentelen Pohjaset Oy:ssa kierrätys- ja bioenergiapalveluiden kehitysjohtajana ja nykyisessä työssäni aloitin tämän vuoden maaliskuun alussa tehtäväni kestävän kasvun mahdollistaminen yritykselle. Aiemmin työskentelin kymmenisen vuotta Kemin Digipolis Oy:ssa teollisuuspalvelujen kehittämisen ohjelmapäällikkönä, Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin johtajana sekä viimeisin tehtäväni Digipoliksessa oli Kierto- ja biotalouskeskuksen johtaminen. Olen koko työurani työskennellyt ympäristöliiketoiminnan, tilaus-toimitusketjujen ja uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä verkostojohtamisen parissa Pohjois-Suomen, Suomen ja Euroopan tasoilla.

Tein diplomityöni aiheesta Teollisuusjätteen hyödyntäminen ja siihen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet Oulun seudulla. Tämän jälkeen tehtäväni ovat liittyneet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) kierrätykseen sekä valtakunnallisen keräys- ja käsittelyjärjestelmän rakentamiseen, siihen liittyvään viranomais- ja tuottajayhteistyöhön sekä johtamiseen, teollisuus-, kaivos- ja yhdyskuntajätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä edellisiin kokonaisuuksiin liittyvien konsortioiden ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Kiertotaloutta ei kukaan pysty tekemään yksinään ja sen takia on erittäin tärkeää olla läsnä verkostoissa, joissa on mukana elinkeinoelämän, koulutuksen ja tutkimuksen sekä viranomaisten edustajia toimialarajat ylittävällä mallilla.

kari.poikela(ät)pohjaset.com

 


 

Oscar Santoalla  

Oscar Santolalla

Master in Mobile Computing, Teknillinen Korkeakoulu (nowadays Aalto University)

Sales Engineer at Ubisecure, Helsinki

Digital identity professional working as Sales Engineer at Ubisecure, where I also host the podcast “Let’s Talk About Digital Identity.” My experience in the technology arena includes digital identity and cybersecurity, product development, and telecommunications. My second mission is helping people in technology companies present better, inspire others, and sell more. I am author of the books “Create and Deliver a Killer Product Demo” and “Rock the Tech Stage.” I have also been lecturer at the Pontifical Catholic University of Peru, school of Computer Engineering.

 

oscar(ät)oscarsantolalla.com

 


 

Shirley Saenz Shirley Saenz

Business Partner, Director of Iceberg Cultural Intelligence. Cross Cultural and diversity expert with more than 10 years of experience of consulting and facilitation about diversity, inclusion and cultural intelligence. I am certified on Inclusive Leadership and Inclusive communication by Catalyst; and also I have certifications on Methods of Intercultural Training, Global Collaboration, and Effective Intercultural Teamwork by the Intercultural Communication Institute.

Since 2009 I have been working across the Latin American region, and have become and expert on Latin American Cultures. Since 2015 I have been working as an Expert Panelist for the research on Global D&I Benchmarks, and is a delegate of the DEI (Diversity, Equity and Inclusion) Futures project lead by the Center for Global Inclusion. I have been also working as a professor of Cross-Cultural Management for the Online Business School at Barcelona University in my specialties include expat training, leading global virtual teams, intercultural leadership and communication, and Diversity & Inclusion.