Mitä Lapin Kehittäjäkoulu-hankkeessa tehdään?

Hankkeen pilottiryhmänä toimiviin Digiajan palvelujohtaminen -koulutuksiin otetaan mukaan 30-35 eri alojen YAMK-tutkinto-opiskelijaa per ryhmä. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan verkossa. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti etäyhteyksiä (mm. Skype for Business, GSuite, AC).

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat seuraavat:

Toimenpide 1: Vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista koostuvan virtuaalisen opintotarjottimen muodostaminen

Toimenpide 2: Visiting-professors -toiminnan kehittäminen

Toimenpide 3: Työn opinnollistamisen kehittäminen

Toimenpide 4: Lapin Kehittäjäkoulun opiskelijalähtöisen YAMK-tutkintokoulutusmallin muodostaminen ja kuvaaminen

Toimenpide 5: Hankkeen päättöseminaari

Mitä hankkeella saavutetaan?

Tulos 1: Hankkeen aikana tuotetaan opiskelijalähtöinen, monialainen ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävä YAMK-tutkintokoulutusmalli ja sen eri sisällöt pilotoidaan kertaalleen. Tämä luo perustan Lapin AMKin Kehittäjäkoululle, joka tarjoaa opiskelijoiden nykytarpeisiin vastaavaa YAMK-tutkintokoulutusta.

Tulos 2: Opiskelijat voivat jatkossa valita YAMK-tutkintokoulutukseensa opintosisällöt oman uransa siirtymävaiheen tarpeita vastaaviksi.

Tulos 3: YAMK-opinnot on jatkossa mahdollista suorittaa mistä päin Suomea ja maailmaa tahansa, kun opetus toteutetaan virtuaalisesti.

Tulos 4: Hanke vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Työelämän osaajien hyödyntäminen opetuksessa on testataan ja toimintaa kehitetään suunnitelmalliseksi.

Tulos 5: Opiskelijoiden jo olemassa oleva osaaminen sekä opintojen aikana tehtävä työ tunnistetaan ja tunnustetaan aiempaa paremmin osaksi YAMK-tutkintokoulutusta. Näin opiskelijalle mahdollistuu opintojen aikana keskittyminen niihin opintokokonaisuuksien osiin, jotka parhaiten palvelevat hänen omia koulutus- ja uratarpeitaan.