Asiakirjat

Lapin TNO-palvelujen toimintaa ohjaavat:

ELO-tori – tietoa ja aineistoja mm. valtakunnallisesta ELO-ryhmästä
Hyvä henki ja yhteinen tahtotila – Lapin TNO-palvelujen kehityspolku
Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirja 31.10.2017 (digijulkaisu)
Menestyjäksi Lapissa : Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025

___________________________________________________________________________________________________

Lapin ELY-keskus on koordinoinut alueen TNO-toimintoja vuodesta 2012 alkaen.
Lisätietoja Satu Huikuri, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmän asiakirjat
Itä-Lapin alueryhmän asiakirjat
Keski-Lapin alueryhmän asiakirjat
Länsi-Lapin alueryhmän asiakirjat
Saamelaisalueen alueryhmän asiakirjat

Mitä on monialainen yhteistyö Lapissa, jolla tuetaan asiakkaan pääsyä koulutukseen tai työelämään? -selvitys (2017) (digijulkaisu) (esite)

Raportti Lapin TNO-palvelujen palvelumuotoiluprosessista (2017)

TNO-toimijaverkoston kyselyn palauteraportti 2017
TNO-toimijaverkoston kyselyn palauteraportti 2014

Lapin TNO-palvelut -projektin loppuraportoinnin koostediat 26.3.2018