Julkaisuja, linkkejä ja koulutusta

Julkaisuja
Aikuisten TNO-palvelut Lapissa. Ehdotus toimintamalliksi 2011
Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet
– OKM 2011
Erityisopetuksen käsikirja, Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus – OPHn verkkojulkaisu
Kohtaamon materiaalipankki – Kohtaamo kehittää nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja,  Ohjaamoja ja valtakunnallista verkko-ohjausta
Kohti elinikäisen ohjauksen alueellisen koordinaation kokonaiskuvaa – eVOKES
Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020
Lapin ammattikorkeakoulun julkaisut ja opinnäytteet
Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirja 31.10.2017 (digijulkaisu)

Lapin yliopiston julkaisut ja opinnäytteet
Menestyjäksi Lapissa : Maakunnallinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025
Mitä on monialainen yhteistyö Lapissa, jolla tuetaan asiakkaan pääsyä koulutukseen tai työelämään? Lapin TNO-palvelut -projektin selvitys, Petra Pudas
Nuorten nivelvaiheen ohjaus Lapissa – esiselvitys 2014 (HUMAK)
Theseus.fi  – ammattikorkeakoulujen julkaisut ja opinnäytteet verkossa
TNO-aihealueen lähteitä – päivitettävä koonti (27.9.2017)
Työpolitiikan vaikuttavuus ja vaihtoehdot – Tutkimus työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, tuloksista ja tulevaisuudesta (TYVA)
Urasuunnittelulla korkeakoulutetut työmarkkinoille – julkaisu (LapinAMK)

Linkkejä
Ammattinetti – tietoa ammateista ja aloista
Ammatinvalinta – auttaa unelma-ammatin metsästyksessä
ELO-tori – mm. valtakunnallisen ELO-yhteistyöryhmän kokousmuistiot
eVOKES – Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus
Infopankki – maahanmuuttajia työssään palveleville henkilöille
Kotouttaminen – TEMin sivusto kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille
Koukku-hanke – ohjauksen työkaluja
Lapin Luotsi – ennakointiportaali
Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
Mun talous – verkosto nuorten talousosaamisen puolesta
PuhEet – Auttavat puhelimet – Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan
Opintopolku – palveluita elinikäisen oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen
Opin ovi kiertueen raportit – vuoden 2014 aikana toteutetun Opin ovi -kiertueen raportit
Osaamisen tunnistaminen – arvioi osaamistasi ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa
Palveluja ja rahoitusta yrityksille – ELY-keskuksen palvelukartta
Rajaneuvonta – Pohjoiskalotin rajaneuvontaa suomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille
Tajua mut!Sitran varhaisen tuen toimintamalli
TE-palvelut, työnhakijalle
TE-palvelut, työnantajalle
TukiNet – auttavat puhelimet Tukinet -kriisikeskus netissä
Uranoste –  uutta nostetta uralle korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille
Virtu.fi – Lappilaisten virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Koulutusta
AVI/Lappi – tapahtumat ja koulutukset
ELY/Lappi – tapahtumat ja koulutukset
Erkkaa verkossa – Ammattiopisto Luovin maksuton, avoin luentosarja, myös etänä.
Kotouttaminen -koulutukset ja tapahtumat Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu
Lapin kesäyliopisto – ympäri vuoden koulutukset
Ohjaustyön ennakointia – ”Luomuohjaaja” kohtaa tulevaisuuden, videotallenteet
–  Alusta lounastaukoon asti, Johanna Ollila (Miten tulevaisuuteen ohjataan)
Ohjaan.fi – Tukea ja tietoa työpaikkaohjauksen arkeen
OHTO -hankkeen koulutusmateriaalit 2016 (OHTO= Ohjauksen tehostaminen Opintopolku.fi –palvelua hyödyntämällä) (ESR)
Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2017 – mm. 15.12.2016 pidetyn tiedotustilaisuuden nauhoitetut esitykset.
Uranoste – projektin syksyn 2017 webinaarit, ensimmäinen ke 13.9. CV-valokuvaus. Linkin takana myös aikaisempien webinaarien tallennekirjasto.

 

Leave a Reply