Kirjallisuutta

Kaija Erkkilä: Haltuunoton ja yhdistämisen haasteet – integraatio yrityskaupassa (WSOY 2001)

Juha Arikoski: Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos taitavasti (Otavan Kirjapaino Oy 2007)

Kari Tuominen: Muutoksen johtaminen: itsearvioinnin työkirja: 34 hyvää kysymystä ja esimerkkiparia: mikä erottaa menestyjät keskinkertaisista? (Benchmarking 2004)

Hanna-Mari Partanen: ORGANISAATIO MUUTOKSESSA
Työntekijöiden, keskijohdon ja ylimmän johdon
kokemuksia muutosprosessista (Jyväskylän Yliopisto Pro Gradu-tutkielma 2016)

Anne Luomala: Muutosjohtamisen ABC – Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Tampereen Yliopiston kauppakorkeakoulu 2008.