Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle – Lutunen

 

Lutunen -hankkeessa tuotetaan tarvelähtöistä, luonnontuotteita koskevaa tietoa kohdennetusti eri toimijaryhmille. Tuloksista hyötyvät niin yrittäjät, opetustoimen henkilöt, tutkijat, kehittäjät, hallinnon edustajat kuin maakunnan asukkaatkin.

Luotettavan tutkimus- ym. tiedon saannin helpottaminen

  • parantaa yritysten kilpailukykyä
  • tarjoaa työkaluja tuoteideoiden ja uusien innovaatioiden kehittämiseen
  • edistää kysyntää ja tarjontaa
  • luo edellytyksiä uudelle tutkimukselle, liiketoiminnalle ja yhteistyölle

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle -hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 – 31.12.2018.

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT
Rainer Peltola
puh. 029 532 6429, rainer.peltola@luke.fi
Seija Niemi
puh. 040 181 3296, seija.niemi@lapinamk.fi