Strategiamme

Periaatteemme sisältää kolme eri lähtökohtaa, joista yrityksemme on lähtenyt liikkelle:

Pyrimme olemaan vastuullinen ja ekologinen yritys, joka pitää huolta asiakkaista ja työntekijöistämme. Luomme laadukkaita tuotteita ja palveluita asiakkaidemme tarpeisiin, huomioiden asiakkaan myös erikoistoiveet esimerkiksi aikatauluissa. Arvojemme mukaisesti haluamme turvata myös asiakkaalle tasokkaan työnjäljen suojaamalla toimitilamme, laitteistomme ja tuotteemme. Emme paljasta tai luovuta asiakastietojamme eteenpäin.

Arvostamme ympäristöä ja haluamme tukea ympäristömme kantokykyä vähentämällä saasteita ja panostamalla jätehuoltoon. Haluamme olla mukana ilmastotalkoissa ja toiminnallamme tuemme napajäätiköitä. Haluamme näin kertoa asiakkaillemme, että hekin voivat olla mukana tukemassa tavoitettamme ilmaston hyväksi. Tavoitteemme on luoda uudellainen kiinteistöpalveluyritys, joka murtaa vanhoja tapoja ja perinteistä mielikuvaa kaltaisestamme yrityksistä.

Jokainen työntekijämme on koulutettu ja vastaamme jatkuvasta kehittymisestä ja kehityksestä pitämällä työntekijämme koulutuksen ajantasalla. Uskomme, että yhdessä tekemällä voimme saada paljon aikaan. Haluamme luoda turvallisen ja avoimen ilmapiirin tiimissämme, mikä parantaa myös työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa työnteon tehokkuutta. Työntekijöiden hyvinvointiin haluamme panostaa tarjoamalla työntekijöillemme hyvinvointipalveluita ja liikuntaa työn ohella.

Kiinteistöjen kunnossapidon lisäksi, pidämme yrityksemme ja sen jäsenet kunnossa, luottaen näin kestävään kehitykseen yrityksessämme sisäisesti ja ulkoisesti!