Lapin ammattikorkeakoulu on kehittämässä osaamista ja tekniikkaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävään lumen tuottamiseen ja säilömiseen Energiatehokas Arktinen Lumi –hankkeessa (EAKR, A75522). Tämän pohjalta luodaan uusia palvelukonsepteja ja tekniikkaa, sekä pilotoidaan näitä teemoja konkreettisesti. Tarve tähän toimintaan on noussut Ounasvaaran alueelta.

Hankkeessa selvitetään lumen ja lumilajien kestävintä ja taloudellisesti tehokkainta toteutusta (lumen säilöntä, tuottaminen, talvilajit ja liikuntamatkailu), sekä pilotoidaan siihen liittyviä hyviä tapoja toimia. Näissä toimenpiteissä pyritään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen tapaan toimia, eli lumen käyttötarvetta seurataan, ja lunta säilötään sekä tuotetaan vain sen verran kuin todellista tarvetta on (tarve on alueella suuri sesonkien aikaan). Hankkeella pyritään vastaamaan lumettomien syksyjen tuomiin haasteisiin.

Lumivarmuudesta on tullut tosiasiallinen kilpailukykytekijä, kun asiaa mietitään paitsi Lapissa, myös kansainvälisesti EU:ssa ja globaalisti. Energiatehokas Arktinen Lumi –hankkeessa luodaan arktisuudesta uusia mahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa – siten että kehitettävät palvelut (esim. ensilumen latu, matkailupalvelut, testauspalvelut) ja tapahtumakonseptit palvelevat kaikkia lappilaisia, sekä matkailijoita ylimaakunnallisesti.

 

Lisätietoja,

Heikki Hannola, yliopettaja puh 040-5454711, heikki.hannola(a)lapinamk.fi

Niko Niemisalo, projektipäällikkö puh 040-183 4440, niko.niemisalo(a)lapinamk.fi

Verkossa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/arktinenlumi/

Facebookissa: www.facebook.com/arktinenlumi

 

Sovember kansikuva