Lapin TNO-palvelut -projekti

Tämä sivusto on kehitetty Lapin TNO-palvelut projektissa (1.7.2015-31.3.2018). Sivusto kokoaa Lapin mahdollisuuksia ja toimijoiden tarjoamia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Sivuston Toimijalle-osio on toteutettu Menestyjäksi Lapissa – Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -projektissa (2012-2014) ja sitä on kehitetty Lapin TNO-palvelut -projektissa.

Projektissa
-on luotu yhteisiä TNO-palvelutuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
-on kehitetty TNO-toimijoiden osaamista palvelutuotteiden käyttöönottamiseksi.
-on lanseerattu TNO-palvelut niin, että asiakkaat kiinnostuvat palveluista ja käyttävät niitä.
-on rakennettu toimivat yhteistyömallit TNO-toimijoiden kesken.
-on päivitetty Menestyjäksi Lapissa – TNO-strategia ja laadittu sen toimeenpanosuunnitelma.

Projektin toimenpiteet ovat kohdistuneet
-henkilöihin, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa,
-henkilöihin, jotka ovat siirtymävaiheessa liittyen osaamiseen hankkimiseen ja kehittämiseen ja/tai työelämään,
-Lapin TNO-toimijoihin.

Projektin kokonaisbudjetti oli 579 699 €, josta ESR:n ja valtion rahoitusta 463 760 € (80%), kuntien rahoitusta 95 403 € ja muuta julkista rahoitusta 20 536 €.

Projektin päätoteuttajana toimi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, osatoteuttajia olivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Lisätietoja:

Projektin loppuraportoinnin koostediat, esitelty ohjausryhmälle 26.3.2018
Projektipäällikkö mirva.petajamaa@lappia.fi