Ennakoivalla työotteella vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen

Lapin TNO-toimijoille tarjottu ennakoivan työotteen koulutus alkoi 20.3. webinaarilla, jossa TNO-toimijat johdateltiin ennakointiin ja tulevaisuuteen, heikkojen signaalien havainnointiin ja tulkitsemiseen sekä ennakoinnin menetelmiin. Välitehtävänä jokainen laati oman TNO-palvelujen unelmakartan vuoteen 2025 ja tutustui TNO-toiminnan tulevaisuuteen liittyvään teemaan valitsemansa artikkelin, tutkimuksen tai selvityksen kautta. Lähipäivänä 5.4. Rovaniemellä osallistujat jakoivat ajatuksiaan ja keskustelelivat mm. siitä, mikä TNO-toiminnan tulevaisuudessa tuntuu tutulta ja turvalliselta, ahdistaa, haastaa ja innostaa.

Koulutuksen tavoitteena oli tarjota välineitä ja keinoja selvitä muutoksen keskellä ja katse suunnattiin TNO-toiminnan tulevaisuuteen, ei nykyisen toiminnan arviointiin. Tukea saatiin tulevaisuuden tarkasteluun mahdollisuuksien kautta – lasi on aina puoliksi täynnä. Paitsi TNO-toiminnan tulevaisuutta, koulutuksessa pohdittiin myös toimijan omaa suhtautumista muutokseen ja osallistujat saivat eväitä aktiiviseen oman tulevaisuuden tekemiseen ja kannustusta intuition aktiiviseen hyödyntämiseen.

Ennakoivan työotteen koulutuksen tarjosi Lapin TNO-palvelut -projekti ja kouluttajana toimi Päivi Holopainen (Well Ahead Tmi).