Author Archives: ataavetti

”Itä-Lappi tarvitsee positiivisuuden suurlähettilään, aineksia riittää”

Kirjoittaja Annemari Kallio

Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden verkostotapaaminen kannusti yhteistyöhön työllisyyden, koulutuksen ja hyvinvoinnin puolesta.
Kemijärven päivään osallistuneet näkivät tulevaisuudessa hienoja mahdollisuuksia.

”Päällimmäisenä mieleen jäi positiivisuus.”
”Itä-Lappi ei olekaan kuoleva seutukunta, vaan alueelle nousee vireää liiketoimintaa.” ”Asukkaiden hyvinvoinnin eteen tehdään paljon innovatiivista työtä, joka kattaa kaikki elämän osa-alueet. ”

Tällaisin lausein kuvailivat osallistujat tunnelmiaan 1. kesäkuuta, kun Kemijärvellä järjestetty Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden yhteistyö- ja verkostopäivä oli lopuillaan.

Opinto-ohjaaja Henna Kivelä Sallan lukiosta kertoi innostuneensa muun muassa yhteistyömahdollisuuksista, joita Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjausverkosto tarjoaa kunnallisille toimijoille.
– ­Emme välttämättä tiedä tai tunnista mahdollisia yhteistyökumppaneita. Samoin voi olla, että katsomme asioita liikaa oman työnkuvamme kautta. Juuri näissä haasteissa verkostomainen yhteistyö on vahvuus, Kivelä pohti.

Tapahtumassa päästiin välittömästi kiinni myös käytännön toimintaan, kun Kivelä kutsui Kemijärvellä toimivan Saura-säätiön työntekijöitä kertomaan työstään Sallan opettajille ensi syksynä. Saura-säätiö tukee kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan silloin, kun näillä on syystä tai toisesta vaikeuksia päästä kiinni koulutukseen tai työelämään.
Meillä Kemijärven monialaisessa verkostossa pyritään aina katsomaan ihmisen tilannetta kokonaisuutena ja tarjotaan hänelle vaihtoehtoja, jotka soveltuvat juuri hänen elämäänsä, kertoi Saura-säätiön toimitusjohtaja Pirjo Lehtola.

Lehtolan mukaan kaikessa kuntoutus- ja tukitoiminnassa olennaista on, että toimenpiteet suunnitellaan aidosti asiakasta varten. Silloin ihmistä ei ”kuntouteta kortistoon”.
Niinkin voi käydä, jos suunnitelmat lähtevät jostain muusta kuin asiakkaasta itsestään, huokaisi Lehtola.

Työtä, työtä ja työtä

Seutukunnan tulevaisuudennäkymiä tutkiessa pelko kortistosta vaikutti onneksi aiheettomalta. Itä-Lapin työmarkkinoiden suhdanteita kommentoivat Kemijärven kaupungin yritysasiamies Jari Polvi, Lapin TE-toimiston palvelujohtaja Tero Hyttinen, Ammattiopisto Lappian vs. aikuiskoulutusjohtaja Tuomo Palokangas ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yrityskehittäjä Kari Rekilä.

Puheenvuorossaan Polvi povasi Itä-Lapin olevan positiivisen muutoksen kierteessä. Työtä tulee lähivuosina olemaan jopa niin paljon, ettei paikallinen työvoima riitä vastaamaan tarpeisiin.

Polvi työskentelee muun muassa Kemijärvelle suunniteltavan Boreal Bioref –biojalostamon parissa. Toteutuessaan pelkästään tämä hanke tuo Kemijärvelle liki 1000 uutta työpaikkaa.
Meidän onkin syytä muuttaa ajatteluamme Itä-Lapista ja miettiä, miten puhumme nuorille seutukunnasta. Tarvitsemme kaikki osaavat kädet mukaan uusiin hankkeisiin, Polvi muistutti.

Rekilä heittikin ilmoille ajatuksen ”positiivisen rakennemuutoksen selvitysmiehestä”. Onnellisen Lapin lähettiläs toisi julkisuudessa esille kaikkea sitä hyvää, mitä maakunnassa on meneillään.
– Lapin suuret teollisuus- ja kaivoshankkeet sekä matkailun tuomat mahdollisuudet sivuutetaan usein Etelä-Suomessa perifeerisinä. Kun osaavan työvoiman tarve kasvaa, meidän on syytä myös parantaa imagoamme, Rekilä esitti.

Yksi luukku kiinnostaa Lapissa

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan kuumin sana on tänä keväänä ollut Ohjaamo. Valtakunnallisen brändin alla toimiva yhden luukun palvelupaikka auttaa alle 30-vuotiaita löytämään oman tiensä koulutukseen ja työllisyyteen liittyvissä asioissa. Lähinnä Suomen suurimmissa kaupungeissa toimivat Ohjaamot saivat keväällä hallitukselta lisämäärärahan toiminnan vakinaistamista varten.

Lapin ainoa virallinen Ohjaamo toimii Rovaniemellä. Tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden keskuudessa on kuitenkin selvää kiinnostusta toimintamallin laajentamiseen muualle maakuntaan kaiken ikäisille. Paneelikeskustelussa ja yleisöpuheenvuoroissa ideoitiin pienen paikkakunnan malleja, joissa tietoa, neuvontaa ja ohjausta saisi kirjaston tiloissa tai liikkuvasta Ohjaamosta.
Toisaalta pienen paikkakunnan vahvuutena on se, että täällä eri alojen ammattilaiset toimivat kuin huomaamattaan yhdessä. Nuori ei putoa yhtä helposti turvaverkon läpi, koska hänet tunnetaan, arvioi opettaja Juha Mikkola Lapin ammattiopistolta.

Yhteistyöstä voimaa

Toimivan yhteistyön juuret ovat hyvässä suunnittelussa. Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden verkosto julkisti tapahtuman yhteydessä uuden strategiansa, jossa piirretään TNO-toiminnan askelmerkit aina vuoteen 2025 saakka.

Strategian mukaan TNO-palveluiden tarkoituksena on tarjota asiakkaalle matalan kynnyksen palveluja, joiden takana ovat aina asiansa osaavat ammattilaiset. Palvelut tuotetaan koko Lapin kattavassa yhteistyöverkostossa asiakkaan oma tilanne huomioiden. Näin lappilaisten hyvinvointi ja maakunnan elinvoimaisuus lisääntyvät.

Strategian julkaisutyöryhmässä ollut Helena Kangastie Lapin ammattikorkeakoululta painotti puheenvuorossaan verkostomaisen yhteistyön hyötyjä. Monialainen ja kuntarajat ylittävä työtapa on paras keino taklata ongelmia, joita Lapin pitkät välimatkat väistämättä luovat.
– ­Lapin TNO-toiminnan tarkoituksena on edistää lappilaisten työllistymistä, koulutusta ja hyvinvointia. Kenenkään etu ei ole painia näiden asioiden kanssa yksin, Kangastie painotti.

Yhteistyön evääksi TNO-verkosto tarjoaa nyt myös toimintakäsikirjan. Siihen on koottu tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä jo käytössä olevia toimintamalleja ja verkostoja, rahoituskanavia ja toimialaan liittyviä hankkeita. Kun pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, jää aikaa olennaisimpaan – asiakkaan kohtaamiseen ja auttamiseen.

Mistä on kyse?

  • Kemijärvellä järjestettiin 1. kesäkuuta Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijoiden, Lapin elinikäisen oppimisen ryhmän sekä Rovaniemen Ohjaamon yhteistyöpäivä.
  • Teemana päivässä oli Missä mennään Itä-Lappi? 1000 työpaikkaa Itä-Lappiin
  • Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimijat työskentelevät maakunnassa työllisyyden hoidon, koulutuksen ja elämänhallinnan työtehtävissä.
  • Yhteistyöverkosto on Lapin Ely-keskuksen koordinoimaa toimintaa. Tavoitteena on helpottaa tiedonkulkua ja yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi.
  • Lapin TNO-palvelut on ESR-rahoitteinen projekti, joka kehittää TNO-verkoston toimintaa Lapissa.
  • Lapin TNO-palvelut projektin päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajia ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Lapin TNO-alueryhmien yhteinen koulutus- ja verkostopäivä

Järjestetään  Kemijärvellä 1.6. yhteistyössä Rovaniemen Ohjaamon ja Lapin ELO-yhteistyöryhmän kanssa. Päivään kutsutaan pääteemalla – Missä mennään Itä-Lappi? Monialaisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöllä koulutusta ja työllisyyttä Lapissa.

Mukaan mahtuu 70 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.

Lapin TNO-palvelut tehostaa toimintaa Lapin eri alueilla ja some-kanavissa

ESR-rahoitteiseen Lapin TNO-palvelut -projektiin on palkattu neljä projektisuunnittelijaa, joiden vastuulla on TNO-palvelujen markkinointi- ja viestintätehtävät erityisesti nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi projektisuunnittelijoiden tehtäviin kuuluu TNO-palvelutuotteiden pilotointi-, arviointi-, kehittämis- ja juurruttamistehtävät.

Lue lisää täältä.

Ennakoivalla työotteella vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen

Lapin TNO-toimijoille tarjottu ennakoivan työotteen koulutus alkoi 20.3. webinaarilla, jossa TNO-toimijat johdateltiin ennakointiin ja tulevaisuuteen, heikkojen signaalien havainnointiin ja tulkitsemiseen sekä ennakoinnin menetelmiin. Välitehtävänä jokainen laati oman TNO-palvelujen unelmakartan vuoteen 2025 ja tutustui TNO-toiminnan tulevaisuuteen liittyvään teemaan valitsemansa artikkelin, tutkimuksen tai selvityksen kautta. Lähipäivänä 5.4. Rovaniemellä osallistujat jakoivat ajatuksiaan ja keskustelelivat mm. siitä, mikä TNO-toiminnan tulevaisuudessa tuntuu tutulta ja turvalliselta, ahdistaa, haastaa ja innostaa.

Koulutuksen tavoitteena oli tarjota välineitä ja keinoja selvitä muutoksen keskellä ja katse suunnattiin TNO-toiminnan tulevaisuuteen, ei nykyisen toiminnan arviointiin. Tukea saatiin tulevaisuuden tarkasteluun mahdollisuuksien kautta – lasi on aina puoliksi täynnä. Paitsi TNO-toiminnan tulevaisuutta, koulutuksessa pohdittiin myös toimijan omaa suhtautumista muutokseen ja osallistujat saivat eväitä aktiiviseen oman tulevaisuuden tekemiseen ja kannustusta intuition aktiiviseen hyödyntämiseen.

Ennakoivan työotteen koulutuksen tarjosi Lapin TNO-palvelut -projekti ja kouluttajana toimi Päivi Holopainen (Well Ahead Tmi).

Lapin TNO-palvelujen kumppanuusopimusta uudistamassa

Kumppanuussopimuksen sisällön uudistaminen on ajankohtaista mm. koska

  • Menestyjäksi Lapissa – maakunnallinen TNO-strategia on päivitetty vastaamaan elinikäistä oppimista ja ohjausta ja
  • Lapin TNO-palvelut -projektissa kehitettyjen palvelutuotteiden käyttö ja kehittäminen tulee osaksi kumppanuussopimusta.

Kumppanuussopimuksen uudistaminen aloitettiin työpajassa torstaina 30.3.2017 Rovaniemellä. Työpajaan osallistui henkilöitä Lapin ELO-johdosta, Lapin ELO-yhteistyöryhmästä, Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmästä ja organisaatioista, jotka ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuonna 2014.

Työpajakeskusteluissa nousi vahvasti esille huoli TNO-verkoston toiminnan jatkumisesta ja näkymisestä aluehallintouudistuksessa. Lapissa TNO-toimintaa on kehitetty jo pitkään ja nyt toimitaan jo toimintajärjestelmätasolla. TNO-toiminnan koordinointia tarvitaan, jotta hyvä, yhdessä tehty työ voi jatkua ja kehittyä.

 Taustaa: Lapin alueen oppilaitokset, Lapin TE-palvelut ja Lapin ELY-keskus ovat vuonna 2014 allekirjoittaneet (34 organisaatiota) kumppanuussopimuksen, jonka liitteessä on Lapin TNO-palvelujen eri ryhmien tehtävät määritelty.
Tavoitteena on ollut toteuttaa verkostomaisesti Lapin alueen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja (TNO-palvelut) ja tarjota lappilaisille ihmisille ja työelämälle helpommin saavutettavia, tasapuolisempia ja laadukkaampia palveluja ura- ja koulutussuunnitteluun sekä koulutusmahdollisuuksien ja tukimuotojen selvittelyyn.

Kumppanuussopimuksella organisaatiot ovat sitoutuneet toteuttamaan ja kehittämään verkostomaisesti Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallista aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategiaa 2020 (päivittyy vuoteen 2025 vuonna 2017) ja Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020. Kumppanuussopimuksella on vastattu paitsi maakunnallisiin TNO-palvelujen strategisiin painopisteisiin (asiakaslähtöiset palvelut, verkostomainen toimintatapa sekä uudistuva tieto-, neuvonta- ja ohjausosaaminen) myös Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisiin tavoitteisiin (ELO-opas).

Uusia palveluja lappilaisille koulutukseen ja työelämään siirtymisen tueksi

Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO-palvelut) näkyviksi

Lapissa on verkostoyhteistyönä kehitetty tieto-, neuvonta- ja ohjaussivusto www.lapintno.fi, joka kokoaa kaikenikäisten saataville Lapin palveluja ja mahdollisuuksia koskien arjenhallintaa, koulutusta ja työllistymistä. Sivusto helpottaa tiedon löytämistä, koska muutoin se olisi pieninä sirpaleina maailmalla.

Lue koko uutinen Lapista Koordinaatin keskipisteestä, jossa uutisia teemalle ’ Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ympäri Suomen kertovat’.

Koko Lapin Ohjaamo – miten mahdollista?

Lapin TNO-palvelujen aluetoimijoita ja yhteistyötoimijoita kokoontui yli 30 eri puolilta Lappia Keminmaan Pohjanrannassa koulutus- ja verkostopäivään. Päivän tavoitteena oli alueryhmien yhteisen työn tehostaminen ja ohjaamotyyppisen työotteen ja matalan kynnyksen palvelumallin vahvistaminen koko Lappiin.

Päivän teemaan johdattelivat Rovaniemen Ohjaamolta Sanna Mäensivu ja Joni Minkkinen kertomalla kokeilujaan ja kokemuksiaan, kun tavoitteena on monihallinnollinen ja -ammatillinen toimintaympäristö.

Seudullisen verkostoyhteistyön mahdollisuuksia, alueellisen laajuuden näkökulmaa ja mahdollisuuksia selkeytti Ohjaamojen tuki – projektista Etelä-Savosta Sonja Miettinen. Yhteinen näkemys on, että alueen ja kunnan on toimintaa kehitettävä oman näköiseksi, omista tarpeistaan.

Iltapäivällä ryhmätöinä ideoitiin käytäntöön koko Lapin matalan kynnyksen Ohjaamoa, mitä se on ja miten se mahdollistetaan. Tärkeänä nousi esille mm. erilaisiin toimintaympäristöihin jalkautuminen. Mietittävä myös onko fyysinen kohtaaminen ja virtuaaliset ratkaisut mahdollista ja mahdollistettava samassa tilassa.

Koulutus- ja verkostopäivän esitykset ja ryhmätyökoosteen löydät täältä.

img_1153 006 007 img_1166

Päivän järjestivät Lapin TNO-palvelut -projekti yhdessä Länsi-Lapin alueryhmän kanssa.

Lapin TNO-palvelut julkaisee asiakassivuston www.lapintno.fi

tno-paakuva

Lapin TNO-palvelut -projekti julkaisee 1.12.2016 asiakkaille tarkoitetun tieto-, neuvonta- ja ohjaussivuston www.lapintno.fi, joka koostuu kolmesta pääteemasta: arjenhallinta, koulutus ja työllistyminen. Sivustoa käyttävät voivat olla eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa, esimerkiksi ilman koulutus- tai työpaikkaa olevia henkilöitä. Sivusto toimii myös tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä (TNO-työtä) tekevien apuna erilaisissa tieto-, neuvonta- ja ohjaustilanteissa.

Tietoa on valtavasti, mutta se on pirstaloitunut eri toimijoiden, palvelujen ja verkostojen omille sivustoille, sanoo projektipäällikkö Mirva Petäjämaa.
Lapintno-sivuston ideana on koota yhteen Lapissa tarjolla olevat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotta ne olisivat helposti saavutettavia ja käytettäviä. Tämä tarve on tullut voimakkaasti esille sekä Lapin TNO-toimijoiden että asiakkaiden taholta. Käyttökokemusten ja palautteiden pohjalta sivustoa kehitetään edelleen aktiivisesti vastaamaan mahdollisimman hyvin palvelujen käyttäjien tarpeita. Myöhemmin sivusto kytkeytyy valtakunnalliseen TNO-palvelusivustoon.

Sivusto on yksi kehitetyistä TNO-palvelutuotteista; myös muut palvelutuotteet, kuten Lapin koulutusneuvonta, tulevat näkyviksi tämän sivuston kautta. Palvelutuotteiden kehittämisessä on tehty yhteistyötä mm. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.

Lapin TNO-palvelut on enemmän kuin yksi projekti, korostaa Petäjämaa.
Lapin TNO-toimintaa on kehitetty ja toteutettu jo 2000-luvulta lähtien eri projekteissa. Nyt on luotu TNO-verkoston yhteisiä palvelutuotteita. Lapin TNO-palveluiden kehittäminen jatkuu myös tämänkin projektin jälkeen laaja-alaisesti mm. kumppanuussopimusten päivittämisen ja maakunnallisen TNO-strategian pohjalta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mirva Petäjämaalta puh. 040 705 3184, mirva.petajamaa@lappia.fi

Lapin TNO-palvelut -projektin päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskunta-yhtymä Lappia ja osatoteuttajia ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Lapin TNO-toimijat (34 organisaatiota) ovat kumppanuus-sopimuksella sitoutuneet yhteistyöhön TNO-palveluiden koordinoimisessa ja kehittämisessä.