Lapin TNO-palvelujen kumppanuusopimusta uudistamassa

Kumppanuussopimuksen sisällön uudistaminen on ajankohtaista mm. koska

  • Menestyjäksi Lapissa – maakunnallinen TNO-strategia on päivitetty vastaamaan elinikäistä oppimista ja ohjausta ja
  • Lapin TNO-palvelut -projektissa kehitettyjen palvelutuotteiden käyttö ja kehittäminen tulee osaksi kumppanuussopimusta.

Kumppanuussopimuksen uudistaminen aloitettiin työpajassa torstaina 30.3.2017 Rovaniemellä. Työpajaan osallistui henkilöitä Lapin ELO-johdosta, Lapin ELO-yhteistyöryhmästä, Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmästä ja organisaatioista, jotka ovat solmineet kumppanuussopimuksen vuonna 2014.

Työpajakeskusteluissa nousi vahvasti esille huoli TNO-verkoston toiminnan jatkumisesta ja näkymisestä aluehallintouudistuksessa. Lapissa TNO-toimintaa on kehitetty jo pitkään ja nyt toimitaan jo toimintajärjestelmätasolla. TNO-toiminnan koordinointia tarvitaan, jotta hyvä, yhdessä tehty työ voi jatkua ja kehittyä.

 Taustaa: Lapin alueen oppilaitokset, Lapin TE-palvelut ja Lapin ELY-keskus ovat vuonna 2014 allekirjoittaneet (34 organisaatiota) kumppanuussopimuksen, jonka liitteessä on Lapin TNO-palvelujen eri ryhmien tehtävät määritelty.
Tavoitteena on ollut toteuttaa verkostomaisesti Lapin alueen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja (TNO-palvelut) ja tarjota lappilaisille ihmisille ja työelämälle helpommin saavutettavia, tasapuolisempia ja laadukkaampia palveluja ura- ja koulutussuunnitteluun sekä koulutusmahdollisuuksien ja tukimuotojen selvittelyyn.

Kumppanuussopimuksella organisaatiot ovat sitoutuneet toteuttamaan ja kehittämään verkostomaisesti Menestyjäksi Lapissa – Maakunnallista aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategiaa 2020 (päivittyy vuoteen 2025 vuonna 2017) ja Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020. Kumppanuussopimuksella on vastattu paitsi maakunnallisiin TNO-palvelujen strategisiin painopisteisiin (asiakaslähtöiset palvelut, verkostomainen toimintatapa sekä uudistuva tieto-, neuvonta- ja ohjausosaaminen) myös Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisiin tavoitteisiin (ELO-opas).

Vastaa