Lapin TNO-palvelut tehostaa toimintaa Lapin eri alueilla ja some-kanavissa

ESR-rahoitteiseen Lapin TNO-palvelut -projektiin on palkattu neljä projektisuunnittelijaa, joiden vastuulla on TNO-palvelujen markkinointi- ja viestintätehtävät erityisesti nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi projektisuunnittelijoiden tehtäviin kuuluu TNO-palvelutuotteiden pilotointi-, arviointi-, kehittämis- ja juurruttamistehtävät.

Lue lisää täältä.

Vastaa