VAHVUUSOSAAJA MOOC

 

Sisältyykö työhösi ohjaamista? Oletko kuullut puhuttavan vahvuusperusteisesta ohjauksesta? Oletko miettinyt, mitä se tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan?

Haluatko oppia? Tervetuloa Vahvuusosaaja verkko-opintoihin!

Työelämässä menestyvät erityisesti he, jotka osaavat tunnistaa ja hyödyntää vahvuutensa. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on myös itsensä johtamista sekä itsetuntemuksen lisäämistä.  Vahvuusperustainen ohjaus vastaa hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vaatimuksiin. Vahvuusperustaisessa ohjauksessa ohjaaja huomioi ohjattavan vahvuudet ja sopeuttaa omaa ohjausta tukemalla ohjattavan vahvuuksia.

 

VAHVUUSOSAAJA MOOC 2 op

Vahvuusosaaja MOOC on tiivis paketti vahvuusperustaisesta ohjauksesta ja välineistä sen toteuttamiseen. MOOC tulee sanoista ”Massive Open Online Course”, ja tarkoittaa kaikille avoimesti saatavilla olevaa verkko­kurssia. Tyypillisiä ominaisuuksia ovat suuri osanottajamäärä, vapaa osallistuminen sekä opiskelun ja tehtävien suorit­taminen itsenäisesti verkossa.

Vahvuusosaaja MOOC ei edellytä aiempaa tietoa vahvuusperustaisesta ohjauksesta. Jos kuitenkin olet ohjannut vahvuuksia hyödyntäen aiemminkin, niin sisällöistä löytynee uutta myös sinulle. MOOC etenee Lapin korkeakouluissa kehitetyn vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus (VAHTO) -mallin mukaisesti. Vahvuuksia tarkastellaan ohjaajan ja ohjattavan näkökulmista. Osa tehtävistä edellyttää, että sovellat oppimaasi käytännön ohjaustilanteissa MOOC:n edetessä.

TAVOITTEET

Ymmärrät vahvuusperustaisen ohjauksen merkityksen ohjaustyössä, sekä oman roolin vahvuuksien tunnistamisessa ja tukemisessa. Osaat käyttää menetelmiä vahvuuksien hyödyntämiseen, kehittämiseen ja vahvistamiseen eri tilanteissa. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausta vahvuusperustaisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen. 

KENELLE?

MOOC sopii sinulle erityisen hyvin, jos

 • työhösi sisältyy erilaisia ohjaustilanteita
 • haluat vahvistaa osaamistasi ohjaamisessa
 • pohdit, mitä vahvuudet ovat ja olet kiinnostunut niistä
 • haluat oppia hyödyntämään vahvuuksia ja saada käyttöösi vahvuusohjauksen menetelmiä
 • haluat kehittää työsi laatua laadukkaalla ohjauksella
 • haluat edistää omaa ja työyhteisösi hyvinvointia

VAHVUUSOSAAMISEN RAKENNE

1. Vahvuuksien tunnistaminen

Työkaluja omien ja ohjattavien vahvuuksien tunnistamiseen.   

2. Vahvuuksien hyödyntäminen

Työkaluja vahvuuksien hyödyntämistarkasteluun. Tarvitset tehtävään vähintään kolmen (3) ohjattavan ryhmän.

Tässä osuudessa pääset perehtymään Satu Uusiauttin kirjaan “Tunnista vahvuutesi ja menesty”.  Kirja (Uusiautti, S. 2019. Tunnista vahvuutesi ja menesty. Helsinki: Kirjapaja.) on saatavilla kirjastoissa sekä e-kirjana.  

3. Vahvuuksien kehittäminen ja vahvistaminen

Reflektointitehtävä sekä käytännön vahvuusohjaustehtävä. Tarvitset tehtävään vähintään kolmen (3) ohjattavan ryhmän.

4. Tulevaisuuteen suuntautuminen

Työkaluja vahvuuksien tarkasteluun tulevaisuusnäkökulmasta. 

5. VAHTO-malli

Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus –VAHTO-mallin ytimenä on vahvuusperustainen ohjausprosessi. Lähtökohtana on vahvuuksien tunnistaminen, vahvuuksien hyödyntäminen, vahvuuksien kehittäminen ja vahvistaminen sekä tulevaisuuteen suuntaaminen.  

Sisältö

Kurssi koostuu viidestä eri osiosta: 

 1. Vahvuuksien tunnistaminen 
 2. Vahvuuksien hyödyntäminen
 3. Vahvuuksien kehittäminen ja vahvistaminen 
 4. Tulevaisuuteen suuntautuminen 
 5. VAHTO-malli

Kurssi sisältää aihetta käsittelevää kirjallisuutta, asiantuntijavideoita ja tehtäviä. Kaikki materiaali on saatavilla oppimisympäristössä kunkin vaiheen yhteydessä. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä, joka vastaa noin 54 tuntia työtä. Voit edetä täysin itsenäisesti ja omassa tahdissa. 

Suoritusohjeet, materiaalit ja aikataulu

Voit aloittaa kurssin suorittamisen joustavasti milloin tahansa. Paina “Aloita rekisteröitymällä tästä!” -painiketta luodaksesi käyttäjätunnuksen kurssille. Mikäli sinulla on jo Lapin korkeakoulujen WordPress-blogipalvelun käyttäjätunnus, voit kirjautua sillä.

Kurssi etenee tässä oppimisympäristössä vaihe kerrallaan. Voit poistua ympäristöstä ja kirjautua uudelleen jatkamaan kurssin parissa. Voit suorittaa tehtäviä vaiheittain. Jokaisessa vaiheessa saat ohjeet etenemisestä, materiaaleista ja tehtävistä. Tehtävissä eteneminen tapahtuu määritellyssä järjestyksessä, mutta pääset palaamaan aina edeltäviin sisältöihin. Jokaisessa vaiheessa kerrotaan, mitä hyväksytty suorittaminen edellyttää.  “Tehtävät” -välilehdellä voit seurata omaa etenemistäsi. 

Arviointi

Vahvuusosaaja MOOCia ei arvioida numeerisella arvosanalla, vaan saat hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun kaikkien MOOCiin kuuluvien osioiden tehtävät on suoritettu. 

Saat kirjallisen osallistumistodistuksen automaattisesti Vahvuusosaaja MOOCin suorittamisesta, kun olet suorittanut kaikki vaiheet. 

"Positive thinking is the notion that if you think good thoughts, things will work out well. Optimism is the feeling of thinking things will be well and be hopeful." an

Martin Seligman

"I don't mind being wrong, and I don't mind changing my mind. "

Martin Seligman

"Well-being cannot exist just in your own head. Well-being is a combination of feeling good as well as actually having meaning, good relationships and accomplishment."

Martin Seligman

Yhteistyö

VAHTO

Kiitos kurssimateriaalista VAHTO – Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen -projektille (1.8.2019-31.12.2021), jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. MOOCin suunnittelussa on hyödynnetty valtakunnallisessa eAMK-hankkeessa tuotettua verkkototeutusten laatukriteeristöä. Vahvuusosaaja MOOC on Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän ja LUC strategian mukainen. 

Tekijät

MOOCin rakentamiseen ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat Lapin ammattikorkeakoulun eri osaamisryhmistä: 

 • Outi Mattila, TtT, yliopettaja 
 • Helena Kangastie, TtM, erityisasiantuntija (TKI&O)  
 • Minna Tuominen, FM, lehtori  
 • Hannele Niemi, HTM, lehtori, opinto-ohjaaja 
 • Tanja Rautiainen, KM, koulutusasiantuntija (LUC eOppimispalvelut) 

Somistuksessa käytetyt kuvat on tuottanut VAHTO-hankkeelle Digi- ja mainostoimisto Höyry.