Hankkeen tunnukset: euroopan sosiaalirahasto, vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu

VAHTO

Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus

VAHTO:n keskeisenä tavoitteena oli tehostaa korkeakouluopiskelijoiden onnistumista urasuunnittelussa ja tulevaisuuden uratavoitteiden saavuttamisessa vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen myötä. 

VAHTO – Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen -hankkeessa kehitimme korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä sekä rakensimme näistä koostuvan, korkeaopiskelijoiden tarpeisiin ja työelämän haasteisiin vastaavan VAHTO-mallin yhdessä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Kehittämistyötä olemme tehneet tutkimuksen, soveltavan tutkimuksen sekä käytännönläheisten ja osallistavien kehittämistoimenpiteiden merkeissä. Tämä VAHTO-ohjaussivusto on rakennettu hankeen tavoitteiden sekä tehtyjen toimenpiteiden pohjalta. Tervetuloa tutustumaan ja ottamaan vinkkejä omaan opetus- ja ohjaustyöhösi! 

VAHTO-vahvuuskortit auttavat tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksia

Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja tukee ohjaus- ja opetustyötä

Artikkelijulkaisu tarjoaa tietoa kehittämismatkasta
ja VAHTO-mallista

Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus

(VAHTO) -malli

 

Vahvuusperustaisessa tulevaisuusohjauksessa hyödynnetään prosessiajattelua, jolloin lähtökohtana on vahvuuksien tunnistaminen, vahvuuksien hyödyntäminen, vahvuuksien kehittäminen ja vahvistaminen sekä tulevaisuuteen suuntaaminen. Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus (VAHTO) -malli pohjautuu inhimillisten vahvuuksien syvälliselle ymmärtämiselle, tunnistamiselle ja hyödyntämiselle niin, että ohjaukseen osallistuva (esim. opiskelija) kykenee pohtimaan ja tekemään tulevaisuutensa kannalta myönteisiä ratkaisuja omiin lähtökohtiinsa, tarpeisiinsa ja vahvuuksiinsa nojaten. 

VAHTO-mallin syvällisestä hyödyntämisestä ja taustalla olevasta ideologiasta kiinnostuneille löytyy lisää tietoa Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirjasta ja loppujulkaisusta Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämismatka ja VAHTO-malli Lapin korkeakouluissa.

Viittausohje VAHTO-mallin käyttöön:
Hyvärinen, S., Kangastie, H., Löf, J., Rautio, K., Riponiemi, N., & Uusiautti, S. 2021. Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämismatka ja VAHTO-malli Lapin korkeakouluissa. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-294-8

 

Visuaalinen kuvaus VAHTO-mallista

Verkkosivut on tuotettu osana Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toteuttamaa Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen (VAHTO) -hanketta (1.8.2019 – 31.12.2021). Hankkeen on rahoittanut Euroopan Unionin sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.