Loppujulkaisu

 

Hankkeen tunnukset: euroopan sosiaalirahasto, vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu

Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämismatka
ja VAHTO-malli Lapin korkeakouluissa

VAHTO-hankkeen artikkelijulkaisu avaa positiiviseen psykologiaan perustuvaa vahvuusajattelua ja sen hyödyntämistä erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ohjauksessa. Julkaisu kuvaa, mitä vahvuudet ovat ja miten ne ovat hyödynnettävissä opintojen eri vaiheissa: ennen, aikana ja jälkeen.

Artikkelit muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen katsauksen vahvuusperustaiseen tulevaisuusohjaukseen tarjoten näkökulmia vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen, kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä tulevaisuuteen suuntaamiseen. Voisiko vastauksena tämän päivän haasteisiin ollakin huomion kohdistaminen vahvuusperustaisuuteen? Kääntäisimme katseemme vahvuuksiin ja niistä ponnistaen suuntaisimme kohti tulevaa?

Loppujulkaisu johdattelee sinut vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen maailmaan. Toivomme, että saat lukumatkasta kipinän oman ohjaustyösi kehittämiseen. Työkaluja käytännön ohjaustyöhön löydät Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus -työkirjasta sekä VAHTO-vahvuuskorteista.

Mukavaa lukumatkaa toivottaa,
VAHTO-projektiryhmä

Viittausohje julkaisun käyttöön: 
Hyvärinen, S., Kangastie, H., Löf, J., Rautio, K., Riponiemi, N., & Uusiautti, S. 2021. Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittämismatka ja VAHTO-malli Lapin korkeakouluissa. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-294-8