Hanke

 

Hankkeen tunnukset: euroopan sosiaalirahasto, vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu

VAHTO – Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen

Muuttuva työelämä edellyttää korkeakouluopiskelijoilta uudenlaisia tulevaisuustaitoja. Yhä useampi korkeakouluopiskelija tarvitseekin jo opiskeluaikanaan tukea vahvuuksiensa tunnistamiseen sekä kannustusta esimerkiksi omaan tulevaisuuden suunnitteluun sekä korkeakouluopintojen ja työelämän välisen siirtymän sujuvoittamiseen.  

VAHTO- hankkeessa vahvuusperustaisella tulevaisuusohjauksella tarkoitetaan laajaa ohjausajattelua, jossa tunnistetaan, mistä osa-alueista vahvuudet ja työelämävalmiudet koostuvat ja miten ne kytketään osaksi onnistunutta urasuunnittelua. Ohjauksessa korostuvat opiskelijan kyky nähdä ja tunnistaa omat osaamisalueet ja vahvuudet sekä kyky tehdä uravalintoja, jotka tukevat näitä. Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen myötä uraansa suunnitteleva opiskelija pystyy tietoisesti ja yksilöllisesti hyödyntämään omia resurssejaan ja vahvuuksiaan suunnittelun tukena.  

VAHTO-hankkeessa kehitettiin erityisesti Lapin korkeakouluopiskelijoiden vahvuusperustaisen tulevaisuusohjausosaamisen käytäntöjä ja menetelmiä sekä rakennettiin VAHTO-ohjausmalli yhdessä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. 

Lappilaisen kehittämistyön ainutlaatuisuus ja uutuusarvo piilee siinä, että se tuotti uudentyyppisen ohjauksen mallin ja käytänteitä Lapin korkeakouluihin ja hyödynnettäväksi myös korkeakoulujen ulkopuolella. 

Keskeisinä toimenpiteinä oli:  

  1. tutustua ura- ja tulevaisuusohjauksen käytänteisiin ja menetelmiin 
  2. selvittää korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä ja ohjaustarpeita  
  3. kehittää vahvuusperustaista ohjausta korkeakouluissa osallistavissa työpajoissa  
  4. toteuttaa vahvuusperustaisen ohjauksen pilotteja korkeakouluissa 
  5. muotoilla hankkeen kokemusten ja hyvin käytäntöjen pohjalta VAHTO-malli. 

 

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistä
VAHTO – Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen
-hanketta (1.8.2019–31.12.2021) on rahoittanut Euroopan Unionin sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
 

Yhteystiedot

Sanna Hyvärinen

Yliopistonlehtori
Lapin yliopisto
sanna.hyvarinen(at)ulapland.fi

Helena Kangastie

Erityisasiantuntija
Lapin ammattikorkeakoulu
helena.kangastie(at)lapinamk.fi

Sofia Kari

Suunnittelija (työvapaalla)
Lapin yliopisto
sofia.kari(at)ulapland.fi

Jonna Löf

Koulutusasiantuntija
Lapin ammattikorkeakoulu
jonna.lof(at)lapinamk.fi

Krista Rautio

Kehittämisen asiantuntija
Lapin yliopisto
krista.rautio(at)ulapland.fi

Netta Riponiemi

Projektikoordinaattori
Lapin yliopisto
netta.riponiemi(at)ulapland.fi

Satu Uusiautti

Professori
Lapin yliopisto
satu.uusiautti(at)ulapland.fi