Vahvuuskortit

 

Hankkeen tunnukset: euroopan sosiaalirahasto, vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu

VAHTO-vahvuuskortit

VAHTO-vahvuuskortit on tarkoitettu ohjauksen tueksi ja työkaluksi. Vahvuuskorttien avulla voidaan tukea hyvinvointia ja vahvistaa itsetuntemusta sekä kehittää valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää vahvuuksia. Toivomme, että kortit johdattavat uusien oivallusten ääreen.

Vahvuuskortteja voi käyttää niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssä. Kortteja voidaan käyttää vahvuuksien tunnistamisessa ja nimeämisessä sekä pohtia miten niitä voi kehittää. Korttien ohessa voidaan pohtia, mitä vahvuudet merkitsevät ja kuinka ne näkyvät elämän eri tilanteissa (ihmissuhteet, opiskelu, työ) sekä miten niitä voi hyödyntää ja soveltaa.

VAHTO-vahvuuskortit perustuvat Peterson & Seligmanin (2004) luokitteluun hyveistä ja luonteenvahvuuksista. Korteista löytyy 6 hyveen alla olevaa 24 vahvuutta ja lisäksi 5 jokeria. Korteissa on vahvuuksien rinnalla avaavia esimerkkikysymyksiä, joiden avulla syvennytään vahvuuksiin. Korttien lisäksi on julkaistu Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja, josta löytyy vinkkejä ja harjoituksia vahvuusperustaiseen tulevaisuusohjaukseen.

Viittausohje VAHTO-vahvuuskorttien käyttöön:
Hyvärinen, S., Kangastie, H., Löf, J., Rautio, K., Riponiemi, N., & Uusiautti, S. 2021. VAHTO-vahvuuskortit. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-291-7