Työkirja

 

Hankkeen tunnukset: euroopan sosiaalirahasto, vipuvoimaa EU:lta, ELY-keskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu

Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja

Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja opastaa sinut vahvuus- ja tulevaisuusajatteluun, vahvuuksien tunnistamisen, hyödyntämisen, soveltamisen ja kehittämisen maailmaan. Työkirjasta löydät erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, joiden avulla tuet ohjaukseen osallistujia selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan, sanoittamaan osaamistaan ja reflektoimaan vahvuuksiaan. Työkirjan harjoitukset antavat pohjaa itsetuntemuksen lisäämiseen ja kehittävät elämässä, opiskelussa sekä työssä tarvittavia taitoja.

Tämä teos on tarkoitettu vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen tueksi ja työkaluksi opinto- ja uraohjaajille, opettajille sekä nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville. Työkirjasta löytyvät harjoitukset kuvaavat, miten vahvuusajattelua voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi opintojen eri vaiheissa, yksilö- tai ryhmäohjauksessa. Vahvuusharjoitukset on kehitetty teoriaperusteisesti hankkeen ohjauspilotteja ja työkaluja hyödyntäen. Niissä sovelletaan vahvuusajattelua yksilön tilanteen mukaisesti. Tavoitteena on lisätä yksilön ymmärrystä omasta potentiaalistaan ja sen hyödyntämisestä sekä auttaa tarkastelemaan vahvuuksiaan laajemmin.

Toivomme, että teos johdattaa sinut ohjaukseen osallistujien kanssa uusien oivallusten äärelle.

Viittausohje työkirjan käyttöön:
Hyvärinen, S., Kangastie, H., Löf, J., Rautio, K., Riponiemi, N., & Uusiautti, S. 2021. Vahvuusperustaisen ohjauksen työkirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-293-1