Hankittiin sitä ennenkin!

Mirva Juntti, Lapin ammattikorkeakoulu
Niina Alapuranen, Lapin yliopisto

Kaikki oli niin paljon helpompaa ennen vanhaan. Ostosopimukset tehtiin kättäpäälle periaatteella saunahöyryissä. Hyväveliyhteistyö alkoi kun poljettiin koskenkorvapullosta korkki linttaan. Toista se on nyt. Teepä samalla tavoin niin pulassa olet.

Samankaltaisuuksiakin nykypäivään on. Se, että menestyksen kannalta on keskeistä suunnitella tarkoin mitä, mistä, keneltä ja miten yritys tekee hankintojaan. Onnistunut hankintatoimi ja toimittajasuhteiden hallinta on edelleen yksi yritysten merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Kaiken tämän ulkoistamisen jälkeen ulkopuoliset hankinnat näyttelevät usein leijonanosaa yrityksen koko liikevaihdosta. Ja pienelläkin munauksella avoimen kilpailutuksen suhteen on iso merkitys yrityksen maineeseen.

Myös kunnissa on tavoitteena saada hankintatoimi nopeasti modernille, ammattimaisesti hoidetulle tasolle. Siinä missä hankintatoimilain alkumetreillä tehtiin hätäisiä päätelmiä siitä, että vain hinnalla voidaan enää erottaa toimittajia toisistaan, on nyt ymmärretty lain kaikki mahdollisuudet. Taiten toimien siinä voidaan edelleen huomioida paikallisuus valttikorttina ja suosia myös muilla kun hinnalla kilpailevia toimijoita. Siinä vaiheessa kun sotesavotta lyö laineensa yli Lapin, on nämä taidot arvossaan.

Lapin AMK ja Yliopisto ovat lyöneet hynttyyt yhteen vahvistaakseen hankintatoimiosaamista alueellamme. Hankintatoimikoulutus on tilattu jo puoleenkymmeneen lappilaiseen kuntaan ja lisää koulutuksia on luvassa. Päivän tavoitteena on tuoda yhteen tarjoajat ja tilaajat ja saattaa heidät yhteiseen ymmärrykseen siitä, millä pelisäännöillä nyt toimitaan. Ihan vähäarvoista ei liene sekään, että yhteistä vuoropuhelua ylipäätään käydään pöydän molemmin puolin tästä aiheesta. Se jos mikä paljastaa hankintatoimen suurimmat kaiherrukset juuri siinä kunnassa.

Lapin korkeakoulujen hankintatoimikoulutuksen kohderyhmänä ovat toimialueiden hankintapäälliköt ja yrittäjät, jotka mielivät päästä tarjoamaan palveluitaan ja tuotteitaan julkisille organisaatioille. Koulutus sopii hyvin myös myynnissä työskenteleville, jotka haluavat paremmin ymmärtää, kuinka asiakkaat arvioivat toimittajaa ja heidän tarjouksiaan. Hankintatoimikoulutuksesta on tulossa markkinoille verkkoversio toukokuussa 2016. Tähän toteutukseen on mahdollista päästä mukaan myös kuntarajat ylittäen, mikä on omiaan lisäämään osallistujien välistä vuorovaikutusta ja tiedon vaihtoa.

Emmepä siis jää sittenkään haikailemaan savusaunojen veljellistä lämpöä vaan tartumme hankintatoimilain tuomiin muutoksiin lappilaisella, tehemä-pois –asenteella. Voimavaraksi me tämäkin käännetään kun aikamme asiaa yhdessä ruoditaan.

Ps. Jos toukokuun verkkototeutus jäi kutkuttamaan, seuraapa Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutuskalenteria ja ilmoittaudu mukaan!