Hankkeen toimenpiteet ovat:

1. Tiedonkeruu-toimenpiteet ja jalkautuminen yrityksiin. Näkökulma, energiatehokas ja taloudellisesti tehokas arktinen lumi, Tulos: Muodostetaan ekologisen lumen verkosto yhteistyöalueiden ja alan yritysten kanssa (ELV) sekä kerätään tietoa asiaan liittyen.

2. Kestävän ja taloudellisen arktisen lumiosaamisen tekniset innovaatiot ja palvelujen konseptointi; Pilottitoimenpiteet (3 konkreettista pilottia Ounasvaaran ja kestävän Arktisen lumiosaamisen kehittämiseksi, suunnittelu ja toteutus yhteistyössä alueen yritysten kanssa), Tulos: Toteutetaan pilotit ja luodaan niihin uusia teemaan liittyviä
palvelukonsepteja

3. Ekologisen lumen verkoston rakentaminen (ELV)

4. Tiedotus ja viestintätoimet

5. Hankehallinnointi