Hankkeen tulokset työpakettien perusteella:

1. Tiedonkeruu-toimenpiteet ja jalkautuminen yrityksiin. Näkökulma, energiatehokas ja taloudellisesti tehokas arktinen lumi, Tulos: Muodostetaan ekologisen lumen verkosto yhteistyöalueiden ja alan yritysten kanssa (ELV) sekä kerätään tietoa asiaan liittyen.

2. Kestävän ja taloudellisen arktisen lumiosaamisen tekniset innovaatiot ja palvelujen konseptointi; Pilottitoimenpiteet, Tulos: Toteutetaan pilotit ja luodaan niihin uusia teemaan liittyviä palvelukonsepteja

3. Ekologisen lumen verkoston rakentaminen (ELV)

4. Tiedotus ja viestintätoimet, Tulos: viestintätoimenpiteet

5. Hankehallinnointi

 

Tuotoksia:

Lumistrategiatyöpaja

2. syyskuuta 2021 pidetyn strategiatyöpajan koonti on nyt saatavilla. Energiatehokas Arktinen Lumi -hankkeen strategiatyöpaja pidettiin Lapin AMKin TEQU:lla. Työpajan tavoitteena oli auttaa lumiteeman toimijoita hahmottamaan, miten kilpailu kyseisellä toimialalla muodostuu ja minkälaisia strategisen erottautumisen keinoja Rovaniemen alueen toimijoiden kannattaisi tehdä, jotta tuotetaan uutta ja kestävää kilpailuetua pitkällä aikajänteellä. Pääset katsomaan lumistrategiaraporttia alla olevaa banneria klikkaamalla:

Linkki strategiatyöpajan raporttiin

 

Lumen tuotannon ohjejärjestelmä

Ohjejärjestelmän tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen arviointityökalu kaikensuuruisille lumensäilöntäprojekteille ja yksinkertaistaa lumen tuotantoon ja säilöntään liittyvien määrien laskenta. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden laskea eri lumirakenteiden tilavuuksia, ja arvioida kuinka paljon lunta täytyy tuottaa säilöttäväksi, jotta lunta on vielä säilöntäkaudenkin jälkeen riittävästi käyttäjän määrittelemien rakenteiden valmistamiseksi.Myös lumen tuotantoon, säilöntään ja logistiikkaan liittyvien kustannusten arviointi on mahdollista samassa käyttöliittymässä. Ensimmäisen version löydät tästä linkistä! Osa selaimista ei tue kaikkia toimintoja, jonka vuoksi suosittelemme lataamaan tiedoston tietokoneelle.