Hankkeen tulokset työpakettien perusteella:

1. Tiedonkeruu-toimenpiteet ja jalkautuminen yrityksiin. Näkökulma, energiatehokas ja taloudellisesti tehokas arktinen lumi, Tulos: Muodostetaan ekologisen lumen verkosto yhteistyöalueiden ja alan yritysten kanssa (ELV) sekä kerätään tietoa asiaan liittyen.

2. Kestävän ja taloudellisen arktisen lumiosaamisen tekniset innovaatiot ja palvelujen konseptointi; Pilottitoimenpiteet, Tulos: Toteutetaan pilotit ja luodaan niihin uusia teemaan liittyviä palvelukonsepteja

3. Ekologisen lumen verkoston rakentaminen (ELV)

4. Tiedotus ja viestintätoimet, Tulos: viestintätoimenpiteet

5. Hankehallinnointi