EKKU-hanke

MIKÄ EKKU?

EKKU-hankkeessa kehitetään koulutustasojen ja -alojen välinen verkostomainen yhteistyö- ja ennakointimalli tukemaan Lapin maakunnan työelämän kehittymistä ja menestymistä. Samalla kehitetään opetushenkilöstön kumppanuusosaamista ja muotoillaan kummitoimintaa. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-ohjelmasta.

MITÄ?

Keskeisimmät toimenpiteet ovat yritys- ja yhteisöasiakkaille tehtävät osaamiskartoitukset, joiden avulla asiakkaille räätälöidään osaamis- ja kehityssuunnitelmat. Koulutuksella varmistetaan osaava työntekijä työelämän tulevaisuuden tarpeisiin.

KENELLE?

EKKU-hankkeen toimenpiteet tukevat Lapin maakunnan työelämän kehittymistä ja menestymistä jatkuvissa muutoksissa. Toisen asteen ja korkea-asteen työelämälähtöisellä osaamistarjonnalla vastataan työelämän muuttuviin haasteisiin.

HYÖDYT?

Lopputuloksena on tehokas osaamisen johtaminen ja osaava työntekijä yritykselle. Osaava ja koulutettu henkilöstö lisää yritysten tuottavuutta ja edellytyksiä pärjätä kilpailussa. Kohdennettu osaaminen  tuo säästöä muun muassa osaamis- ja kehittämiskustannuksissa ja rekrytoinneissa. Koko yrityksen henkilöstöä koskeva osaamisen kehittämisen suunnitelma oikeuttaa verovähennykseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Meeri Linna, Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutus- ja hankepalvelut, puh: 050 314 6448, meeri.linna(a)lappia.fi

Projektisuunnittelija Pia Nikkinen, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, puh: 040 736 2643, pia.nikkinen(a)redu.fi

Projektisuunnittelija Sirpa Kokkonen, Lapin ammattikorkeakoulu, Kaupan ja kulttuurin alan TKI-palvelut, puh: 040 828 3249, sirpa.kokkonen(a)lapinamk.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat valmistelleet ja toimivat yhteistyössä EKKU-hankkeessa. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen rahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaiskustannukset 450 000 euroa, josta ESR-rahoitusta on 360 000 euroa. Hanketoimijoiden omarahoitusosuudet jakautuvat: Lappia 40 000 euroa, RKK 30 000 euroa ja Lapin amk 20 000 euroa. EKKU-hanke on käynnistynyt 1.3.2015 ja jatkuu 28.2.2018 saakka.

Hankkeen kotisivu: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ekku

Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen

EKKU – Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen