Hevosen osalta päätettiin, että ns. kuvakirjaan ei kirjata kaikkea tietoa hevosen hyvinvoinnista jo sen takia, että tietoa löytyy valtaisasti. Seuraava lista sisältää joitakin suosittelemiamme materiaaleja. Lista ei suinkaan ole täydellinen. Facebookin Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -sivulla otamme mielellämme vastaan täydennysehdotuksia.


YouTube-lista: Hevosen hyvinvointi

Eläinsuojelulaki https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelu-pitopaikoissa/harrastus–ja-lemmikkielaimet/hevoset/

Evira. Hevonen – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna. https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/esitteet/elaimet/hevonen-elainsuojelulainsaadantoa-koottuna.pdf.

Hevoseni.fi 2018. Hevosen käyttäytyminen. https://www.hevoseni.fi/hevosen-kayttaytyminen.

Kaimio, T. & Tallberg, M. 2004. Hevosen kanssa. WSOY.

Luonnonvarakeskus. Hevosen ruokintasuositukset ja rehutaulukot.
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot/Ruokintasuositukset/Hevoset.

Maa- ja metsätalousministeriö: Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/elma/files/2016/09/tervejahyvinvoivahevonen.pdf.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013. Hevosenhoito turvalliseksi https://www.mela.fi/sites/default/files/hevosenhoito_turvalliseksi_0.pdf.

ProAgria Oulun HevosAgro-hankkeen ohjeistusta mm. tallirakentamiseen, kiinteistö- ja lantahuoltoon http://www.proagriaoulu.fi/fi/meidan_tallikansio/

Suomen Hevostietokeskus ry: http://www.hevostietokeskus.fi

Suomen Hippos ry: Hyvä hevosenpito – opas hevosen arkeen. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/elma/files/2016/09/Hyvä-hevosenpito_opas-hevosen-arkeen.pdf.

Hevosen terveys

Autio, E. 2015. Hevosen ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta. Suomen hevostietokeskus ry. http://www.hevostietokeskus.fi/uploads/files/Suomen_Hevostietokeskus_Hevosten_ruokintakoulu_osa-1_A4_15_02_09_net_SUOJATTU.pdf.

Hevosen kipukäyttäytyminen http://www.heppalaakari.fi/userData/heppalaakari-ri615/pdf/PainFace1.pdf

Miettinen, M. 2016. Hevosen kipu. http://hevosesihyvaksi.fi/tietoiskut/hevosen-kipu.

 

Hevosen kesäihottuma http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=1052  ja https://youtu.be/n7XT4XSaN2w

Hevosen suun tarkastus http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/suomen_hippos_suosittelee_tarkkaile_hevosen_suun_terveydentilaa_ja_loyda_sille_sopivat_kuolaimet.17793.news

Hevosen stressin merkit http://www.thehorse.com/articles/36335/infographic-signs-of-stress-in-horses

Turvallisuus

Suomen vaellustallien liiton ohjeet jäsenyritysten turvallisuuden ja laadun edistämiseksi https://www.vaellustallit.fi/@Bin/255799/SuoVa_Ohjeet_turvallisuuden_ja_laadun_edistamiseksi_1.2.pd .

Talliturvallisuus http://www.hippolis.fi/fi_innohorse/fi_safety/

Hevosen ensiapu http://www.proagriaoulu.fi/files/hevosagro/yhteenveto_hevosen_ensiapu.pdf.