Green Care -korkeakoulutus ja AHOT-prosessi

Green Care -korkeakoulutukseen hakeutuvilla opiskelijoilla on syvä kiinnostus saada lisätietoa luontolähtöisestä hyvinvointitoiminnasta ja sen soveltamisesta omaan toimintaan. Opiskelijalla voi olla aikaisemiin hankittua osaamista Green Care -toimintaan liittyen, jonka tunnistaminen ja tunnustaminen toteutetaan korkeakoulujen AHOT -prosessin mukaisesti monialaisen toiminnan periaatteisiin soveltaen.

Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa, kuitenkin ennen korvattavien opintojen alkamista. Tämä edellyttää aina opintojaksolle ilmoittautumista, opiskelijaksi hyväksymistä ja opintoihin liittyvien maksujen suorittamista. AHOT-prosessi suoritetaan ennen opintojakson varsinaista käynnistymistä, joka varmistaa sen että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojakso tai sen osa normaalisti opintojen aikataulun mukaisesti, mikäli aikaisemmin hankittua osaamista ei jostain syystä tunnusteta osaksi suoritusta.

Osaamisen hyväksymiseen vaikuttavat esitetyn osaamisen vastaavuus opintojakson osaamistavoitteisiin (osaamisen perusta ja sen vastaavuuden esittäminen, konkreettinen kuvaus omin sanoin osaamistavoitteiden sisällöstä ja kuinka ne ymmärtää), esitettyjen suoritusten ikä ja laajuus.

Prosessi:

  1. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin.
  2. Opiskelija neuvottelee vastuuopettajan kanssa osaamisen tunnustamisesta.
  3. Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista täyttämällä hakemuksen.
  4. Opiskelija arvioi ja kuvaa itse osaamisensa suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja kokoaa tarvittavat dokumentit.
  5. Vastuuopettaja tekee päätöksen suorituksen hyväksymisestä / hylkäämisestä tai täydentämisestä näytöillä.
  6. Päätöksestä tulee tieto opiskelijan sähköpostiin.
  7. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen vapaamuotoisen oikaisupyynnön.
  8. Todistus lähetetään opiskelijalle opintojaksosta, mikäli hyväksyminen on koskenut koko opintojaksoa, muussa tapauksessa todistus lähetetään kun koko opintojakso on suoritettu. Suoritusmerkintä kirjataan merkillä S -Suoritettu muulla tavalla.

Green Care -korkeakoulutus AHOT-selvitys 21.6.2016

AHOT hakemuslomake 21.6.2016